Algemene ledenvergadering WG met boeiende presentatie in de Kwaker 20 aril

Algemene ledenvergadering WG met boeiende presentatie in de Kwaker 20 aril

Datum: 20 april 2023

Algemene ledenvergadering WG met boeiende presentatie

Wij nodigen u van harte uit voor de algemene ledenvergadering van de Westzaanse Gemeenschap op donderdag 20 april in De Kwaker. De aanvang is 20.00 uur. Na de pauze houdt Arjan van der Blom een presentatie over de zuiveringstechnieken die in Noord-Holland door PWN gebruikt worden om het water uit het IJsselmeer te zuiveren tot drinkwater. Hij bespreekt de nieuwste technieken die ervoor zorgen dat er elk jaar 112 miljard liter drinkwater geleverd kan worden.


Agenda

Opening door voorzitter Rina Schenk

1 Goedkeuring jaarverslagen 2022 van: dagelijks

bestuur WG, commissie Koningsdag en Sinterklaas,

commissie Bijzondere Activiteiten, commissie

Kerstavond in Westzaan, commissie 4 Meiherdenking,

Westzaans Dameskoor, Historische Vereniging

Westzaan, st. Westzaanse Bodemvondsten

Kok-Voogt, st. Vrienden van Dorpshuis De Kwaker,

  1. Exploitatie Dorpshuis De Kwaker, Dorpsbus

Westzaan, st. ’t Reght Huys Banne Westzaan en De

Wessaner.

  1. Financieel verslag 2022.
  2. Verslag kascommissie.
  3. Benoemen/herbenoemen leden.
  4. Benoeming nieuw kascommissielid.
  5. Rondvraag en sluiting.

U kunt het jaarverslag ook opvragen en/of lid worden

van de WG voor € 10.- per jaar.

06-5315 7402, bestuurwg@westzaan.nl of

westzaansegemeenschap@upcmail.nl

Website: www.westzaan.nl

 

Weergaven: 0