De Dag van Westzaan

<

Uitnodiging bijeenkomst DDvW 3 juli 2019De afgelopen vergadering zijn velen van jullie aanwezig geweest en zijn de plannen besproken en wat meer uitgewerkt. De organisatie van De Dag van Westzaan is langzaam op gang aan het komen, zodat er op 14 september weer een mooie (3e) editie van De Dag van Westzaan kan plaatsvinden.
Gelukkig zijn veel ideeën eigenlijk al (bijna) klaar om uit te voeren. Om toch nog even de puntjes op de i te zetten zal in de aankomende vergadering nog het een en ander besproken worden.
Tijdens de vergadering wordt o.a. de speciale editie van de Wessaner getoond. Deze zal worden doorgenomen op spelfouten of andere opmerkingen. Wij hopen daarom dat u aanwezig kunt zijn om dit te controleren.
Alle instanties, stichtingen en verenigingen die in deze Wessaner zijn vernoemd zullen ook op de digitale plattegrond (Facebook en www.westzaan.nl) worden benoemd. Ook initiatieven die ‘spontaan’ open gaan zullen worden benoemd op de digitale plattegrond. Er zijn al een aantal initiatieven die zich hiervoor hebben aangemeld. Gaat u zelf open of kent u iemand die open gaat, geef dit dan vóór 1 september door via de mail(zie onderaan).
Wat velen van jullie waarschijnlijk al weten, er zit achter deze dag wel veel werk. Tijdens de vergaderingen worden ideeën uitgewisseld en hulp aan elkaar geboden. Want samen sta je sterker. Wilt u ook graag (weer) uw deuren openzetten op De Dag van Westzaan maar heeft u nog geen idee op welke manier? Of wilt u op een andere manier ondersteuning geven aan deze dag, dan nodigen wij u van harte uit op de volgende vergadering. Deze vindt plaats op 3 juli 2019 in het dorpshuis De Kwaker om 20:00 uur.
Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op de website, of bekijk onze sociale media. Uiteraard kunt u deze sociale media ook gebruiken om uw eigen activiteit te promoten.
Dewi Fraij.

Mail: dddvwikdoemee@gmail.com
Facebook: De Dag van Westzaan
(NIEUW) Instagram: de dag van Westzaan
Webstie: www.westzaan.nl

 

De afgelopen vergadering zijn velen van jullie aanwezig geweest en zijn er weer nieuwe ideeën komen opborrelen. De organisatie van De Dag van Westzaan is langzaam op gang aan het komen, zodat er op 14 september weer een mooie (3e) editie van De Dag van Westzaan kan plaatsvinden. Gelukkig hadden velen alweer leuke ideeën die eigenlijk al klaar waren om uit te voeren. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat het net als voorgaande jaren weer een fantastische dag zal worden. Zoals in de laatste vergadering is aangegeven zal de deadline voor het aanleveren van de stukjes eerder zijn dan vorig jaar. De stukjes kunnen namelijk t/m 9 mei ingestuurd worden. Het is daarom heel fijn dat velen al in grote lijnen ideeën hebben. De stukjes die worden aangeleverd zullen geplaatst worden in de speciale Wessaner. Andere initiatieven, zij die geen stukje aanleveren maar wel hun deuren openen op deze feestelijke dag, kunnen op de digitale plattegrond (Facebook en www.westzaan.nl) worden benoemd. Dit kan door, vóór 1 september te mailen naar het hieronder genoemde mail- adres. Uiteraard geldt voor alle initiatieven: maak gebruik van de sociale media, zie onderaan. Als uw plannen al bekend zijn, zijn wij daar reuze benieuwd naar en vragen wij u deze alvast door te geven. Dit kan via de mail naar het mail-adres; ddvwikdoemee@gmail.com Wat velen van jullie waarschijnlijk al weten, er zit achter deze dag wel veel werk. Tijdens de vergaderingen worden ideeën uitgewisseld en hulp aan elkaar geboden. Want samen sta je sterker. Wilt u ook graag (weer) uw deuren open zetten op De Dag van Westzaan maar heeft u nog geen idee op welke manier? Of wilt u op een andere manier ondersteuning geven aan deze dag, dan nodigen wij u van harte uit op de volgende vergadering. Deze vindt plaats op 8 mei 2019 in het dorpshuis De Kwaker om 19.30 uur(!). Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op de website: www.westzaan.nl. Of bekijk onze Facebookpagina: De Dag van Westzaan.

Dewi Fraij.
==================================================

Verslag evaluatie bijeenkomst DDvW op 27 september 2017 in Dorpshuis De Kwaker.

Aanwezig: Markjan Fraij, Alex van der Hoeden, Ingrid Jahn, Will Kleiss, Marian Stolp, Marjan Hoffman, Pedro Smit, Erna van Gils, Ton Spijker, Dewi Fraij, Jaap Hotting, Thijs Oudkerk, Martin van ’t Veer, Dirk en Cora Kuiper, Marianne Kaatee, Gerda Steenbergen, Marcel Haarhuis, Martien Roos, Ton Zwikker, Fred Eerenberg, Gerrit Volkers, Bouke en Danielle Koopman, Dirk en Tineke Kit, Marian Bruijn, Sible Jasper en Nel Zwikker (verslag).

Opening en welkom door Markjan Fraij.
Markjan stelt voor dat ieder vertelt hoe de ervaringen zijn met De Dag van Westzaan.
Deze dag begon met regen maar om 10.00 uur brak de zon door en dat bleef zo de hele dag.

DDvW is erg positief ervaren, een greep van uitspraken door de aanwezigen: Een geweldige dag, goede reacties, dik tevreden, ontzettend mooie dag, een topdag, veel reuring in het dorp. De start van de dag werd begonnen met een optocht van 39 Old Timers, schitterend, verkeersregelaars perfect geregeld. Redelijk veel publiek bij het wagenspel, prettige/fantastische samenwerking tussen Herleving en Dagorkest. Het bezoekersaantal oversteeg bij diverse locaties de verwachtingen: Grote Kerk 284, de maquette trok veel bekijks. Wandelen door de Kerkbuurt, mooie verhalen. Molen Het Prinsenhof: een stroom van mensen ca. 80 – 90, ieder kon helemaal naar boven in de kap kijken. Historische vereniging 230 bezoekers, blikvanger de grote trekker van Klaas Zwikker, 7 enthousiaste vrijwilligers die bezoekers rondleiden en aangenaam verrast bleken door het aanschouwen van de archiefkamer. Journalist van het Dagblad Zaanstreek is geweest, heeft mooi artikel in de krant geplaats. Bij het Schaatsmuseum was men zeer verrast door de opkomst 40 – 50 mensen. In Tineke’s theetuin komen en gaan van ruim 100 gasten! Stokbroodjes bakken bij Lambert Melisz ca. 20 kinderen. Zuidervermaning vooral ’s middags goed bezocht, 140 belangstellenden. Bij Gallery of Dreams heel druk geweest, een bijzondere dag. De Christelijk Gereformeerde Kerk heeft hele dag aanloop gehad, tevreden. Kinderen vonden het spannend in t ‘Reghthuys, de slaapkamer van Sinterklaas en… sommige herkenden hun eigen tekening gegeven aan de sint! Bij Lambert Melisz waren 24 klaverjassers en 11 sjoelers actief. De sportclubs hebben hun eigen programma gedraaid. Bij Zaanschap was de gemeente present met informatie, ook hier bezoekers.

PR: “de flyer verbluffend mooi”. Duidelijk programma en plattegrond in de flyer. De vernieuwde website voldoet aan de eisen van deze tijd, is veel toegankelijker geworden, facebookpagina heeft veel volgers.
Blij met de beachflags (zijn weer te gebruiken) en posters bij deelnemende locaties.

Westzaan heeft zich deze dag goed laten zien, trots op wat we neer gezet hebben. Iedereen was enthousiast. De dag heeft hier en daar nieuwe leden opgebracht en vrijwilligers voor de Dorpsbus en bij Lambert Melisz.

Besloten wordt om DDvW in ieder geval volgend jaar weer te houden op open Monumentendag 8 september 2018. (Inspelen op het thema van die dag?) Daarna wordt bekeken of het een jaarlijks evenement wordt.

Verbeterpunten:
a. De Fietspuzzeltocht korter met meer publicatie of andere opzet, m.b.t. de ingeleverde vragen van de organisaties: terugkoppelen.
b. Idee voor verkoop van drinken/eten: “prijslijst” maken op geseald A4 met logo DDvW (conform eenheid uitstraling). En toch overal de koekjes met DDvW erop presenteren.
c. Dagorkest Zaanstreek/Waterland: 2x optreden op verschillende locaties i.p.v. 4x.
d. Volgende keer zal aan deelnemers worden gevraagd om stukjes/programma eerder aan te leveren.
e. Meer clusteren van bepaalde groeperingen bv. sport op 1 a 2 locaties?
f. Meer aandacht voor ingeleverde teksten dat deze juist geplaats worden in de flyer.
g. Veel deelnemers hebben vanwege tijdsgebrek/drukte weinig kunnen genieten van de andere activiteiten in ’t dorp. Dat is jammer, voor een poosje extra inzetbare mensen vragen?
h. De PR heeft veel tijd gekost, er wordt voor een volgende keer meer steun gevraagd.
Financiën: Marcel Haarhuis heeft wegens vakantie zelf de dag gemist maar is blij dat iedereen het positief ervaren heeft.
De verkregen subsidie van de gemeente was niet toereikend. Er is een tekort. Het Westzaanlied wat in principe voor DDvW gemaakt/herschreven is heeft veel gekost en is deels door tijdsgebrek niet gezongen/gespeeld.
Volgende keer een groter budget aanvragen.

Verslag in de Wessaner: wegens de kopijdatum 1e van de maand komt er pas in het oktobernummer een verslag van DDvW.

Besloten wordt om de 1e bijeenkomst voor volgend jaar te houden op woensdag 14 maart 2018 in Dorpshuis De Kwaker.

Markjan Fraij bedankt een ieder voor zijn of haar inzet en sluit de bijeenkomst.