De Westzaanse Gemeenschap (WG)

Vanuit de WG (zoals Westzaners de Westzaanse Gemeenschap kortweg doopten), functioneren zo’n 40 stichtingen, verenigingen en commissies, die elk op hun terrein de specifieke Westzaanse identiteit levend houden.
Deze onderafdelingen van de WG werken alle zelfstandig; hebben een eigen bestuur, maar zijn wel vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur van de Westzaanse Gemeenschap. Het dagelijk bestuur van de WG neemt de algemene taken op zich en heeft een belangrijke coördinerende functie binnen deze vrijwilligersorganisatie.

Op deze website maakt u nader kennis met alle afdelingen welke u in de linker kolom gecategoriseerd terug kunt vinden. Veel leesplezier toegewenst!