Historische Vereniging

De Historische Vereniging Westzaan organiseert interessante lezingen over de geschiedenis van de Zaanstreek en excursies naar andere mooie dorpen en steden. Verder is er een actieve Facebook groep (https://www.facebook.com/groups/historischeverenigingwestzaan) waarin haast dagelijks oude foto’s worden geplaatst waar veel Westzaners herinneringen bij vermelden. Kortom de vereniging is actief en kan gelukkig bogen op de steun van een behoorlijk aantal leden. Maar eigenlijk zou elke inwoner van ons dorp lid moeten zijn van de Historische Vereniging Westzaan. Dan staat de vereniging nog sterker als zij aanklopt bij de gemeente of de plaatselijke politiek om te behouden wat wij waardevol vinden. Bovendien kunnen er dan nog meer interessante activiteiten worden georganiseerd.

Doe ons en uzelf daarom een plezier en wordt lid van de Historische vereniging Westzaan. Voor slechts tien euro per jaar geniet u nog meer van mooi Westzaan!  Mail uw naam en adres naar secretarishvw@westzaan.nl  of meld u aan via de het formulier op de pagina ‘Lid worden’.

Op 17 januari 2024 heeft de Algemene Ledenvergadering plaats gevonden in Dorpshuis De Kwaker. Vele leden hebben de moeite genomen om aanwezig te zijn. Belangrijkste agendapunt van deze avond was het benoemen van het nieuwe bestuur. 7 mensen hebben zich kandidaat gesteld. Na een kort voorstelrondje werden de kandidaten door middel van een applaus unaniem benoemd.

Bestuursleden bij de Historische Vereniging Westzaan:
Voorzitter: Hans Wondergem, voorzitterhvw@westzaan.nl
Secretaris: Piet Zwikker en Dries Bessels, sectretarishvw@westzaan.nl
Penningmeester: Michael Bruins, penningmeesterhvw@westzaan.nl
Bestuurslid en lid van het algemeen bestuur Westzaanse Gemeenschap: Jan Steijn

Bestuursleden: Dirk Kit en Martin van ’t Veer

Hoofd Archiefzaken: Jan Bijleveld, jan@bijleveld.com

Het archief van de Historische Vereniging Westzaan is ondergebracht in het Archief van de Gemeente Zaanstad. Na een quarantaineperiode, om alle ongerechtigheden onschadelijk te maken, worden de stukken beoordeeld of het zinvol is om de stukken te archiveren. De stukken worden uiteindelijk, na registratie opgeborgen volgens de systematiek en de richtlijnen van de gemeente Zaanstad. Op termijn zullen de stukken ook worden gedigitaliseerd. Dan zijn ze, voor zover de regels dit toestaan, online te raadplegen.

De inhoudsopgave van het archief is nu al in te zien via de website van het gemeentearchief. Gebruik hiervoor onderstaande link.

Archief  Historische Vereniging Westzaan

De “beroemde” schriften en het “molenarchief” van Nico Heermans zijn reeds gedigitaliseerd en dus online te raadplegen.

Het is ook mogelijk om de stukken in te zien in de studiezaal van het Gemeentearchief; neem hiervoor contact op met een van de leden van de werkgroep.

De werkgroep archief bestaat momenteel uit Hennie Ekkerman, Jaap van ’t Kaar, Frits Klerk en Jan Bijleveld.

Mocht u, uw vereniging of stichting historisch materiaal of documentatie met betrekking tot Westzaan bezitten, dat goed bewaard moet worden of voor een breder publiek interessant is.

Neem dan contact op met een van de leden van de werkgroep of via jan@bijleveld.com

U kunt informatie zowel schenken als in bruikleen geven.

 

 

 

 

Bezoeken: 831