De Dag van Westzaan

 

‘Doe gewoon mee’

Yara Kroes en Anitya Fraij organiseren samen een evenement op zaterdag 11 september 2021. Het idee is tot stand gekomen vanuit een schoolopdracht van Anitya, waarbij een evenement georganiseerd moest worden. Daarna wilde Anitya het graag uitvoeren en vroeg ze of de creatieve Yara wilde helpen. Yara (13 jaar) en Anitya (14 jaar), wonend op het Zuideinde, hebben elkaar leren kennen op basis[1]school De Rank (nu Wij-land). Yara heeft net het tweede leerjaar op het Compean achter de rug en Anitya haar eerste leerjaar op het Seanstroom OPDC. Beiden zijn ze creatief met hun handen: Ani[1]tya is altijd in de weer met plakband en Yara is gek op het beschilderen van stenen. Die creativiteit hebben ze nu meegenomen in het organiseren van een evenement!

11 september?
Maar De Dag van Westzaan dan? Op 11 september vindt ook De Dag van West[1]zaan plaats, maar Yara en Anitya hebben het idee bedacht tijdens de lockdown. Het idee is dus vol[1]ledig coronaproof uit te voeren, maar nu er steeds meer kan zal De Dag van Westzaan ook doorgaan en zal het evenement van Yara en Anitya hier een mooie aanvulling op zijn! Het organiseren van een evenement valt de dames zwaar. Het is ingewikkeld om alles te organiseren en je moet dingen doen die je nog nooit hebt gedaan. Inmiddels hebben Yara en Anitya con[1]tact met het bestuur van Zaanstad. Ze hopen dat er bestuursleden van Zaanstad in de jury van het evenement zullen komen. Ook zal er op zaterdag 11 september waarschijnlijk een draaiorgel door het dorp rijden om het nog even wat gezelliger te maken in het dorp!

Een bezem en emmer?
Ontzettend leuk dat de dames zo jong zijn en een evenement organiseren, maar wat gaan we dan doen op 11 september? Yara en Anitya vroegen of ik een bezem en emmer in huis had. Hierop zei ik natuurlijk ja, iedereen heeft die toch in huis. ‘Dat is mooi dan kan je meedoen,’ zeiden de dames. Het is namelijk de bedoeling dat iedereen op vrijdag 10 september om 12 uur zijn of haar tuin of mis[1]schien zelfs de buurt heeft versierd met een bezem en emmer! De dames hopen dat iedereen op die manier creatief bezig zal zijn en dat het hele dorp zal gaan socializen met elkaar. Op zaterdag 11 sep[1]tember zal er een prijsuitreiking zijn en kan ieder[1]een elkaars kunstwerk bekijken. De oproep die Yara aan heel Westzaan wil meege[1]ven is: Doe gewoon mee. Ik ga er dan ook van uit dat na deze oproep iedereen vanaf woensdagmid[1]dag 8 september tot vrijdagochtend 10 september in de tuin druk bezig is met bezem en emmer om er iets bijzonders van te maken. Bijvoorbeeld een figuur of een bezem-en-emmer-boom, kortom alles kun je maken met een bezem en emmer! Zie de bijgevoegde foto’s. verslaggever De Dag van Westzaan, F. de Wit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag evaluatie bijeenkomst DDvW op 25 september 2019 in Dorpshuis De Kwaker.

Aanwezig: Markjan Fraij-stuurgroep/dagelijks bestuur WG, Dewi Fraij-stuurgroep, Gerda Steenbergen-stuurgroep/commissie 4 mei herdenking, Marcel Haarhuis-stuurgroep/penningmeester dagelijks bestuur WG, Dirk en Cora Kuiper-Gallery of Dreams, Leon Koopman-Chr. Gerf. Kerk, Bart Kramer-verkeersregelaar, Frieda Prins-De Grote Kerk, Fred Eerenberg-Het Prinsenhof/fotograaf, Martin van ’t Veer-toneelvereniging Herleving, Peter de Vries-Dorpshuis De Kwaker, Bas v Westrop-PR, Ton Spijker-EHBO, Len Thesing-oude motoren/brommers, Marian Bruijn-De Zuidervermaning, Pedro Smit-commissie Sinterklaas/verkeersregelaar, Cees Dekker-kistenfabriek de Boer, Alex Hagenaar- Hagenaarbouw, Regina Hagenaar/Bianca Kors-beiden Bloembinderij Provence en ZusjesZ & Stijl, Nel Zwikker-stuurgroep/secretaris dagelijks bestuur WG (verslag).

Opening en welkom door Markjan Fraij.

Het was een fantastische dag met zonnig weer en een uitdaging voor volgend jaar om nog meer te verbeteren. De oldtimers, de oude brandweerspuiten in de Kerkbuurt (de Brandweer had een topdag), de bootjes naar Het Prinsenhof en Ondernemersbeurs in De Kwaker waren de grote trekkers deze dag. Markjan stelt voor een voorstelronde te houden, daarna vertelt ieder hoe de ervaringen zijn geweest met De Dag van Westzaan.

Oldtimer optocht: De dag begon om 10.00 uur op een perfecte locatie bij Kistenfabriek De Boer aan de Penningweg. Ontvangst met koffie/thee en toilet aanwezig. Meer dan 100 oldtimers vertrokken daarvandaan voor hun rit door het dorp. Daarna verspreiden de voertuigen zich op diverse locaties in het hele dorp. Er werden rallybordjes uitgedeeld.

Dirk en Cora Kuiper hebben deze organisatie wederom op zich genomen, er veel werk aan gehad, daarvoor veel waardering. Dirk Kuiper geeft aan het stokje over te willen geven aan een ander maar wil wel ondersteunend werken (sponsoren). Cees Dekker biedt aan te helpen bij de oldtimeroptocht volgende keer. Fijn!

Verkeersregelaars: waren o.l.v. Bart Kramer geregeld en in het dorp aanwezig. Volgend jaar meer verkeersregelaars nodig. 1 uurs cursus verkeersregelaar = geslaagd. Wie wil? Opgeven bij Bart Kramer of stuurgroep. Volgend jaar ook verkeersregelaars bij de rotonde plaatsen om de stoet te wijzen naar gewenste route. Ev. pijltjes aanbrengen. Omleidingsborden bij de Torenstraat duidelijker en bord met: Coop bereikbaar. Idee om borden te maken die voor meerdere evenementen te gebruiken zijn.

De PR: Dewi Fraij heeft zich wederom ingezet voor “de flyer/wessaner”, die huis aan huis is bezorgd door bezorgers. Ziet er prachtig uit. Ook heeft ze posters gemaakt: bushalte, veerboot, niet parkeren, oldtimer parkeerplaats en naamkaartjes van de stuurgroep. Alex Hagenaar biedt aan om borden te maken waar posters op kunnen, geweldig! De stuurgroep heeft bierviltjes laten maken en uitgedeeld aan diverse locaties. Volgende keer ook naar Zuidervermaning en Theetuin.

Dewi geeft een presentatie op groot scherm over de invulling van de “Wessaner”. Ze oppert ideeën om de flyer een andere invulling te geven zodat de deadline verschoven kan worden, meer naar de dag toe, door o.a. met interviews van deelnemers erin te verwerken. Minder stukjes van de organisaties, maar die wel volledig te zien zijn op de website. De aanwezigen geven toch de voorkeur voor oude stijl mogelijk met een mix van de nieuwe ideeën.

Alle krantenstukjes die verschenen zijn worden getoond, leuk. Goede publiciteit voor DDvW.

Plattegrond = op de website ca. 1200 á 1300 keer bekeken. Volgende keer aantal uitprinten en bij organisaties en in de hop on off bus ophangen. Mogelijk extra “Wessaners” uitdelen op straat voor niet Westzaners.

Social media: daar heeft Bas v Westrop voor gezorgd. Snapchat opgezet, boven de 1600 mensen op snapchat account. Was succes, volgend jaar uitbreiden. Een filmpje van #lekkerlieve#dagvanwestzaan heeft op alle media waar het gedeeld is en dat bij elkaar opgeteld, is meer dan 30.000 keer bekeken!

Wanneer u #dedagvanwestzaan op facebook intikt, komen alle berichten van DDvW tevoorschijn.

Instagram mag meer gebruikt worden.

Eerstvolgende bijeenkomst krijgen Dewi Fraij en Bas v Westrop gelegenheid om social media uit te leggen.

Financieel/sponsoring: Lunchpakketten voor deelnemers optocht zijn gesponsord door de Coöp en Dekamarkt (klasse). Sponsoren (werk van Dirk Kuiper) hebben het mogelijk gemaakt dat op diverse locaties een band kon optreden en muziek bij Gallery of Dreams. Declaraties/koffie/theebonnen kunnen ingeleverd worden bij Marcel Haarhuis. Er is geen subsidie verleend door de gemeente, maar er is overleg met de wijkmanager voor een bijdrage. (noot: deze is ontvangen) De WG maakt budget rond.

Ervaringen:

Een prachtige zonnige dag, saamhorigheidsgevoel, reuring en drukte in het dorp, goed gepromoot. Een leuke dag in De Grote Kerk waar heerlijke wafels gebakken werden met flinke opbrengst voor het hospice in Krommenie, met muziek en expositie van foto’s georganiseerd door Kok-Voogt. Redelijk drukke belangstelling in De Kwaker waar ca. 20 ondernemers present waren en waar de EHBO het een topdag vond. Tevredenheid in de Zuidervermaning met o.a. optreden dameskoor, foto-expositie en optreden Herleving. Positieve geluiden van Alex Hagenaar en ZusjesZ & Stijl, zij doen volgend jaar weer mee evenals Cees Dekker die heel positief was over de ontvangst/vertrekpunt van de oldtimers. Er waren Zaanse huisjes in de zuid en kinderen konden een kijkje nemen in de slaapkamer van Sinterklaas. De Chr. Geref. Kerk had een geslaagde dag met

’s middags knutselclub voor kinderen. Bij Then Lesing stond zijn collectie motoren buiten, hele dag aanloop, een succes. Bij Gallery of Dreams was het soms een gekkenhuis, zo druk, maar zo leuk! In de theetuin was het een komen en gaan van koffie/thee liefhebbers. De oude pendelbus reed heen en weer. Bij het Schaatsmuseum stond voor aan de weg een kraampje en het museum mocht zich wederom verheugen op veel bezoekers. Herleving heeft een aantal keren opgetreden, een succes. Bij molen Het Prinsenhof kon de dag niet meer stuk, ca. 350 belangstellenden hebben de molen bezocht, al dan niet lopend of met bootjes er naar toe en.. er is gort verkocht (door het filmpje #lekkerlieve#dedagvanwestzaan?)

Verbeterpunten:

a. Er is tekort actie aan de zuid, een kramenverhuurbedrijf een braderie laten organiseren, een kofferbakmarkt, rommelmarkt? Mag er vrijmarkt komen? Dit vragen aan Lya v Arum, wijkmanager en hoe is de planning met opnieuw bestraten in de zuid?

b. Laat iedere organisatie een tafel/kraam neerzetten voor aan de weg, dit trekt bezoekers!

c. De communicatie/PR naar kranten centraal houden, bv via de stuurgroep?

d. De Kwaker meer “open gooien” en old timers aan de voorkant neer zetten, details verbeteren.

e. Een rondje door het dorp maken om het op DDvW netjes te kunnen presenteren aan buitenstaanders.

f. Een “powerding” organiseren voor aantrekken bezoekers bv. een show, een wedstrijd enz.

g. Meer helpende handen om o.a. deelnemers kans te bieden ook andere activiteiten in ’t dorp te bezoeken.

Het doel van het organiseren van DDvW niet uit het oog verliezen: verenigingen/stichtingen/commissies krijgen extra kans zich te presenteren!

Leon Koopman verlaat Westzaan voor werk elders en bedankt de stuurgroep, er komt een andere vertegenwoordiger van de Chr. Gerf. Kerk.

DDvW groeit, geweldig dat het dorp zich deze dag weer goed heeft laten zien, trots op wat we met elkaar neer zetten, iedereen was enthousiast. Hulde aan alle vrijwilligers!

Volgend jaar opnieuw DDvW , op Open Monumentendag 12 september 2020.

Besloten wordt om de 1e bijeenkomst voor volgend jaar te houden op woensdag 25 maart 2020 om 20.00 uur in Dorpshuis De Kwaker.

Markjan Fraij bedankt Dirk en Cora Kuiper en Dewi Fraij voor hun fantastische inzet, zij krijgen een boeket bloemen en een attentie aangeboden, daarna wordt de bijeenkomst geslote