Zilveren spelden uitgereikt

Zilveren spelden uitgereikt

Op 5 mei vond in het Reghthuys de jaarlijkse bijeenkomst plaats van het Geertje Visser-Schoenfonds, waar de genomineerden gedecoreerd worden met een zilveren speld voor hun verdiensten in het heden en verleden voor de Westzaanse gemeenschap. Deze keer werden de dames Emma Fritsma, Marianne Katee, Gerda Steenbergen en de heren Dick Schoolmeester, Frits Klerk en Otto Hauzendorfer onderscheiden.
Emma Fritsma werd onderscheiden voor haar verdiensten en inzet voor dorpshuis De Kwaker met kaart- en koersbalactiviteiten.
Voor Marianne Katee was er grote waardering voor haar inzet voor de Huttenbouw, de speeltuinvereniging aan de Veldweg en als medewerkster van De Kwaker.

Dick Schoolmeester werd bedankt voor het gedurende twaalf jaar werven van adverteerders voor De Wessaner, alsmede voor zijn aandeel in de zondagmiddagbridge en als lid van de klussenploeg
van De Kwaker.
Gerda Steenbergen werd onderscheiden voor het werk dat zij verricht voor de NH-kerk, als actief lid
van toneelvereniging Herleving, als medewerkster van De Kwaker en als waarnemend voorzitter van de Westzaanse Gemeenschap.

Frits Klerk was zeer actief als voorzitter van Crescendo, lid van de Boerenkapel en voorzitter van leesgezelschap Ons Genoegen Verder werden zijn activiteiten in De Kwaker en wooncentrum Lambert Melisz genoemd.
Tot slot Otto Hauzendorfer. Hij heeft zich verdienstelijk gemaakt voor Brandweervereniging Noord, de Zaanse brandweervereniging en de jeugdcommissie
van korfbalvereniging Roda.
Na de uitreiking van de zilveren spelden hield Tjeerd Rienstra, gemeenteraadslid van Zaanstad, een uiteenzetting over de jongste ontwikkelingen in de aansluiting A8 – A9. Onder het genot van een
hapje en een drankje werd de feestelijke middag om circa 17.00 uur afgesloten.

Van links naar rechts: Otto Hauzendorfer, Frits Klerk, Marianne Katee en Dick Schoolmeester. Afwezig waren Gerda Steenbergen en Emma Fritsma.

Weergaven: 5