Zilveren Spelden 2018 uitgereikt

Zilveren Spelden 2018 uitgereikt

Geertje Visser-Schoen Fonds decoreert!  In De Wessaner van mei wordt uitgebreid melding gemaakt wie en waarom deze Westzaners gedecoreerd zijn. 

Op 5 mei vond in het Reghthuys de jaarlijkse bijeenkomst plaats van de stichting Geertje Visser-Schoen. Tijdens deze gezellige bijeenkomst worden jaarlijks mensen genomineerd en gedecoreerd met de Zilveren Speld voor hun verdiensten in het heden en verleden voor de gemeenschap in

Westzaan.
Deze keer werden de Otto Hauzendorfer, Frits Klerk , de Dames  Marianne Katee en Emma Fritsma en Gerda Steenbergen beide  (afwezig) voor hun verdiensten en inzet in ons dorp.

Na de uitreiking van de Zilveren Spelden was dhr. Reitsma VVD Gemeente Zaanstad  bereid gevonden een uiteenzetting te doen over de historie en nieuwe ontwikkelen van ons wegennet.  De vele opties minstens 4 kwamen helder naar voren.  Zeer boeiend..  

Otto Hauzendorfer – o.a Roda – Vrijwillige Brandweer Westzaan 

Frits Klerk – Toneel Vereniging Herleving 

Tjeert Rienstra VVD uitleg wegennet rondom Westzaan – lezing 

Dick Schoolmeester- voormalig acquisiteur Wessaner

Marianne Katee Buurthuis De Kwaker – o.a Prutrace en Huttenbouw etc. 

Bezoeken: 14