Zandvlakte ‘verwoest’ natuurgebied Westzaan

Zandvlakte ‘verwoest’ natuurgebied Westzaan

uit de Orkaan

Westzaners, natuurliefhebbers en leden van Kontakt Milieubeheer Zaanstreek (KMZ) hebben bij de gemeente en de provincie geprotesteerd tegen de ‘verwoesting’ van het beschermde veenweide-gebied langs de Middel in Westzaan.

Vlak langs de weg, voor de onderdoorgang onder de A8, is op weiland van naar schatting 1 hectare groot, een zandvlakte ontstaan. Volgens de bezwaarmakers zijn hier niet de vereiste vergunningen voor gegeven.

Het gebied maakt onderdeel uit van het Natura2000-gebied Polder Westzaan. Op het terrein zijn drainagepijpen aangebracht en zand gestort. Ook liggen er palen en ander hout.

De bezwaarmakers hebben geen idee waar het voor dient, alhoewel sommigen vermoeden dat het om een terrein voor paarden gaat. Opdrachtgever is de bewoner van Middel 90, vlak naast het terrein.

Het terrein is een ecologische verbinding met het Guisveld en heeft een belangrijkle natuurwaarde. Naast het gebied ligt de kanoroute naar het Guisveld.

Toezichthouder voor Natura2000 gebieden is de Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) van Provincie Noord-Holland. De Afdeling Handhaving heeft het werk op 15 februari bezocht. Bij de RUD is geen melding of vergunningaanvraag bekend hoewel dat wel verplicht is.

Na het bezoek heeft de heer T. Jong van de RUD gevraagd aan de opdrachtgever om het werk stil te leggen zolang het onderzoek nog duurt aldus het relaas van de bezwaarmakers.

Ook bij Zaanstad is geen aanvraag of vergunning voor de werken bekend. Er zijn inmiddels diverse meldingen door burgers op de website van Zaanstad gedaan. De gemeente verwacht pas rond 22 februari te kunnen reageren.

Een vertegenwoordiger van Zaanstad is op het werk geweest terwijl ook wijkagent P. W. van ’t Veer en een vertegenwoordiger van het Hoogheemraadschap poolshoogte hebben genomen.
Het transport is gedaan door Buko en KWS, de vrachtauto’s voor het zandtransport waren volgens de bezwaarmakers “beduidend zwaarder dan toegestaan in Weiver en Middel.”

foto’s: Hugo van der Brugge, helemaal onder kaart met in geel Natura2000-gebied, cirkel rond perceel dat met zand volgestort is.

Weergaven: 14