Zaanse natuurmarkt Bredenhofprijs, een geweldig festijn

Zaanse natuurmarkt Bredenhofprijs winnnaars 

De natuur leeftgelukkig in de Zaanstreek! Als je het tenminste afmeet aan het aantal bezoekers , dat gisteren de weg wist te vinden naar de Zaanse Natuurmarkt in de oude Bullekerk.Maar liefts 18 kramen van de meest groen lievende organisaties van de streek namen de Bullekerk over.

Met de welluidende stem van Tim Knol op de achtergrond werd het een waar festijn dat zeer voor herhaling vatbaar is.

Gisteren  werd werd de Zaanse Natuur- en Landschapsprijs 2021 uitgereikt aan een van de aanwezige organisaties en ook aan een groenactief individu. Maar iedereen die wij spraken was het erover eens: ze verdienen het allemaal.De Bredenhofstichting had al eerder besloten een tweejaarlijkse Natuur- en Landschapsprijs voor de Zaanstreek in het leven roepen.De Prijs wordt toegekend als erkenning voor een bijzondere inzet voor de Zaanse natuur en/of het Zaanse landschap.

Er waren twee categorieën van prijswinnaars worden onderscheiden: een prijswinnaar in de categorie organisaties en een prijswinnaar in de categorie individuele personen (vrijwilligers of professionals). Kandidaten voor de prijs zijn in eerste instantie door de organisatoren van de Prijs genoemd, maar kunnen ook door het publiek worden aangedragen..De Prijs wordt toegekend als erkenning voor een bijzondere inzet voor de Zaanse natuur en/of het Zaanse landschap.Er waren 2 categorieën van prijswinnaars worden onderscheiden: een prijswinnaar in de categorie organisaties en een prijswinnaar in de categorie individuele personen (vrijwilligers of professionals.

John van Loon van de stichting: eerste prijs 1 prijs 3500 euro Individueel is de winnaar…. Bernard Ebbelaar van de Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek”: OBW en Kalverpolder cheque van 250 euro

De Zaanstreek heeft prachtige natuur. Wie geniet er nou niet van het typerende Zaanse slagenlandschap? Heel veel organisaties en individuele vrijwilligers zetten zich er actief voor in om de Zaanse natuur en het Zaanse landschap zo mooi te houden. De Bredenhofstichting wil deze vrijwilligers graag in het zonnetje zetten en waarderen voor hun grootse inzet. Daarom is de Zaanse Natuur en Landschapsprijs in het leven geroepen. Individuele kanshebbers

Er is lang gediscussieerd. Uiteindelijk is besloten om drie organisaties op de shortlist te plaatsen. Deze organisaties kunnen € 3500 winnen. Ze werden van tevoren gevraagd een bestedingsplan in te dienen. Waar willen ze het geld voor gebruiken? En wat levert dat de Zaanstreek dan op? De drie organisaties die op de shortlist zijn gekomen zijn: Stichting Kalverpolder, Vereniging tot Ongeschonden Behoud Westzijderveld (OBW) en Stichting de Poelboerderij.

En als organisatie pakt Stichting Kalverpolder pakte de hoofdpris 3500 € de inclusief orkonde Op de tweede foto de trotse John van Loon van de stichting:Kalverpolder . Gefeliciteerd

Winnaar van Loon van Stg Kalverpolder zie eerste plaatje

Winnaar 2   Bernart Ebbenaar Vogelwacht Zaanstreek 
 
Bullekerk 
 
Winaar 250 € voor de OBW ( Ongesconden Behoued Westzijderveld wannaar 3 en 4 
Nog 3
 

 

 
 
 
 

Weergaven: 3