WKV Roda ontvangt Koninklijke Erepenning

WKV Roda ontvangt Koninklijke Erepenning

Het was een bijzonder samenzijn op zaterdag 3 februari in het clubgebouw De Kemphaan van WKV Roda. Roda vierde samen met zo´n 120 gasten het officiële 100-jarige bestaan (opgericht 1-2-1918 ) van de vereniging. En dat de club een rijke historie binnen Westzaan en de Zaanstreek heeft, werd duidelijk gemaakt door verschillende sprekers, o.a. de voorzitters Paul van den Bergh en Age Knossen. Laatstgenoemde is samen met Lida Visser, Luzan Veenendaal en Sef Naus ook verantwoordelijk voor het prachtige jubileumboek, waarin het 100-jarig bestaan van de vereniging staat beschreven en afgebeeld. Het eerste jubileumboek werd dan ook met trots overhandigd door Lida Visser en Luzan Veenendaal aan wethouder Jeroen Olthof (sport). Jeroen Olthof nam op zijn beurt de tijd om stil te staan bij deze bijzondere prestatie, die zonder de inzet van talloze
vrijwilligers niet mogelijk was geweest.

Die bijzondere prestatie heeft ook Zijne Majesteit de Koning behaagd, want uit handen van de wethouder ontving de vereniging de Koninklijke Erepenning. Tot slot nam erevoorzitter Cor de Jager van de gelegenheid gebruik om een aantal zeer vermakelijke anekdotes uit het verleden te vertellen. Na alle formaliteiten werd er lekker gehapt en kon het feest losbarsten.

Kortom, een zeer geslaagde start van het jubileumjaar. Op de website van WKV Roda kunt u alle andere activiteiten tijdens het jubileumjaar vinden. Het eerstvolgende evenement is een zwemfestijn voor de jeugd op 31 maart.

Het jubileumboek is verkrijgbaar bij:
Hotel Restaurant De Prins, Angel Face
& Great Hair, Bloemsierkunst Albers

Roda 100

Weergaven: 3