WG viert op vrijdag 31 maart a.s haar 75 jarig jubileum samen met 40 jaar De Kwaker

Westzaanse Germeenschap jarig samen met De Kwaker

Schrijf in uw agenda 31 maart 75 jarig jubileum samen met 40 jaar De Kwaker 

Wat geschiedenis

Westzaanse Gemeenschap (WG) viert haar 75 jaar bestaan samen met de 40 jarig bestaan van Dorpsdhuis De Kwaker 

In 1945 opgericht orgaan, dat dient als overkoepelende organisatie voor de in Westzaan aanwezige verenigingen. Het belang van deze organisatie groeide eind jaren ’60. Burgemeestester Frederik Verstegen  had voor de komst van koningin Juliana in juni 1972 een organisatie nodig die de feestelijkheden rond dit bezoek kon regelen. Van het toenmalig bestuur maakte ook Wouter Veenis deel uit. Al snel werd hij voorzitter en had hij een groot aandeel in de groei van de organisatie die steeds meer vertakkingen kreeg in het plaatselijke gemeenschapsleven. Dankzij de initiatieven van de Westzaanse Gemeenschap werden een kinder- en een dameskoor opgericht en werd de Historische vereniging opgericht

De meest aansprekende activiteit was de bouw van dorpshuis De Kwaker, waarvoor door de dorpsbevolking onder leiding van de commissie Bijzondere Activiteiten van de WG een bedrag van f 113.000 voor de inventaris werd bijeengebracht. Op verzoek van Veenis bleef deze groep bestaan en organiseert deze in wisselende samenstelling een groot deel van de plaatselijke activiteiten. Na het opheffen van de ook in Westzaan ingestelde wijkraad, ontdekte men in het door de WG in het leven geroepen Dorpscontact een nieuwe organisatie die Westzaan onder de aandacht van het gemeentebestuur kon brengen. De WG stimuleerde ook de geboorte van De Wessaner, een plaatselijk blad, dat maandelijks in een oplage van 2500 verschijnt. Veel belangstelling trok ook de overname van het voormalige gemeentehuis dat nu als ‘t Regt Huys door een speciaal gevormde stichting is overgenomen. Met medewerking van de gemeentelijke monumentenzorg werd dit speciale Westzaanse visitekaartje in alle luister hersteld.

Uit  de WG is o.a. de oprichting van een contactgroep voor bedrijven en de Stichting Westzaanse Bodemvondsten Kok-Voogt ontstaan . Alle verenigingen en stichtingen die onder de paraplu van de WG hun werk doen, beschikken over een eigen bestuur. Op de grote jaarlijkse vergadering in februari brengen alle groepen verslag uit. Juist deze organisatie van het zogenoemde ‘open boek` geeft veel vertrouwen. Jaarlijks door de WG georganiseerde evenementen zijn bijvoorbeeld het Koninginnefeest, de Dodenherdenking en de aankomst van Sint Nicolaas. Naast de 46 verenigingen die lid zijn van de WG bestaat ook de mogelijkheid tot individueel lidmaatschap.

De Westzaanse Gemeenschap telt ongeveer 400 individuele leden. Het bestaan en de activiteiten van de WG maken duidelijk dat in een verstedelijkende omgeving, een dorp met een eigen identiteit door de bewoners van groot belang wordt geacht en bestaansrecht heeft.

 

 

Weergaven: 0