Westzaanse Expositie in stadhuis

Westzaanse Expositie in stadhuis

De op initiatief van de Historische Vereniging georganiseerde tentoonstelling is woensdag 17 december officieel geopend. In vitrinekasten in de hal van het gemeentehuis van Zaanstad presenteren zich acht Westzaanse musea. Het geeft een aardig beeld van de musea die ons kleine dorp rijk is. De deelnemende musea zijn:

Brandweermuseum,
Gallery of Dreams,
Loodgietersmuseum Van ’t Kaar,
Schaatsmuseum,
Sinterklaasmuseum,
Stichting Lettergieten, Stichting
Westzaanse Bodemvondsten Kok-Voogt en Willem
Willem Jansen Stichting.

Tijdens de opening gaven de verschillende museumeigenaren een korte toelichting op het ontstaan van de collecties. In die toelichting klonk ook de oproep om na te denken over het voortbestaan. Openstelling en het bijhouden van de collectie rusten veelal op de schouders van de initiatiefnemers. De toevoeging ‘senior’ is op velen van hen van toepassing.
De Historische Vereniging ziet de musea als onderdeel van het historisch bezit van Westzaan.In die hoedanigheid wil zij ook een verbindende factor zijn. Maar het is duidelijk dat er mensen uit de Westzaanse samenleving nodig zijn om al dit bezit te onderhouden. Dat geldt ook voor de documenten en objecten in het archief van de Historische Vereniging. Veel daarvan is nog niet gerubriceerd en ingedeeld. Daarom een oproep aan alle Westzaners om na te denken over een bijdrage hieraan. Bent u geïnteresseerd in de Westzaanse cultuur en geschiedenis? U kunt daarin op mooie wijze projectmatig een bijdrage verlenen. Dus geen permanente bestuursfunctie, maar gewoon het inzichtelijk maken van een deel van het archief. Bent u klaar, dan stopt u of kiest voor een nieuw project. U krijgt goede instructies over de bedoelingen en de vastlegging. Graag doen wij een oproep aan u om verdwenen erfgoed aan het licht te brengen. Bezit u dat of weet u waar het zich kan bevinden, dan horen wij dit graag. U kunt mailen naar: secretarishvw@westzaan.nl of voorzitterhvw@westzaan.nl. Let op, dit zijn nieuwe e-mailadressen.

Westzaanse expositie in stadhuis
Martien Roos geeft bij de opening in het stadhuis toelichting
op de vitrine van Stichting Bodemvondsten Kok-Voogt.

verslag door Peter Huisman 

Weergaven: 0