Westzaan in opbouw Dorpscontact

Westzaan in opbouw Uit de Wessaner Dorpscontact 

Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag liggen alweer achter ons. Voor velen zal het best wat onwennig hebben ge- voeld. Geen vrijmarkt dit keer of activiteiten voor de kinderen, wel was bakker Verhagen open en kon toch een oranje gebakje wor- den gehaald. Ook trakteerde Wolter Kroes de bewoners van Het Ziedhuis op een muzikaal ‘feestje’, uiteraard met in achtneming van de anderhalve meter. Maar gewaardeerd werd het zeker en het bracht een vrolijke noot op die zonnige Koningsdag.

Voor de rest is het stil en rustig in het dorp. Wel- licht is de rust in het dorp een geluk voor de vele werkzaamheden die momenteel plaatsvinden. De loodsaneringswerkzaamheden gaan gewoon door en een aantal tuinen is inmiddels klaar. De firma Antea laat weten dat de werkzaamheden opdit moment iets voor op de planning liggen. De saneringswerkzaamheden in de Kerkbuurt (zijde  Kerksloot) duren nog tot half juni.

Gebr. Beentjes laat weten dat de leveringspro- blemen van de stenen voor de bes

De betrating van de J.J. Allanstraat-Zuideinde voorbij zijn, waardoor gestart kan worden met de herbestrating. Diverse werkzaamheden waaronder de rioolreparaties en het inrichten van tijdelijke parkeerplaatsen zijn al in volle gang. Op 6 mei start fase 1 van het project bij de Weelbrug dat eindigt ter hoogte van J.J. Allanstraat 275. De verwachting is dat fase 1 na 11 weken wordt afgerond. Per week wordt circa 100 meter rijbaan aangepakt. Doordeweeks is tijdens de werkzaamheden geen doorgang mogelijk voor autoverkeer en dient de omleidingsroute teworden gevolgd. Voor fietsers, voetgangers en omwonenden zal er hinder zijn en bestemmings- verkeer is mogelijk tot aan het vervangen van de rijbaan. In het weekend is er vrije doorgang. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren is het nodig auto’s tijdelijk op een andere plek te parkeren. Dit wordt aangegeven met parkeerverbodsborden en er is een tijdelijke parkeerplaats ingericht waar u kunt parkeren (P1). Deze bevindt zich achter deJ.J. Allanstraat 290. Als u vragen of opmerkingen hebt over de uitvoering, kunt u contact opne-men met projectleider Frans Beentjes: westzaan@ beentjesgww.nl of 0251-313 133.

Dorpscontact heeft een brief ontvangen van pro- jectleider Dennis Brasser. Hierin kondigt hij aan de herinrichting in Westzaan van J.J. Allanstraat-Zuid- einde als project per 24 april over te dragen aan zijn collega Oscar Kramer. Brasser geeft aan dathet project Thorbeckeweg dusdanig omvangrijk is dat het te veel tijd en aandacht vraagt.
Uiteraard blijft Brasser op de achtergrond aanwezig voor vragen van Kramer, maar Brasser  geeft aan dat alle communicatie vanaf nu via Kramer zal lopen. Het mailadres van Kramer is o.kramer@zaanstad. nl. Ook kan via 14075, het algemene nummer van de gemeente Zaanstad, contact worden gezocht.

Bent u via e-mail of persoonlijk bij de commis- sie Dorpscontact aangemeld dan ontvangt u de notulen bij de uitnodiging voor de volgende ver- gadering. Wilt u op de hoogte worden
gehouden, meld u dan aan bij: Ingrid Jahn, secretaris commis- sie Dorpscontact Westzaan, Kerkbuurt 40, 1551 AE Westzaan.

Telefoon: 075-6153 348 of 06-1717 1793. E-mail:dorpscontactwestzaan@kpnmail.nl

Carla van den Puttelaar

Onderhoud aan de Weelbrug. Foto Fred Eerenberg.

Bezoeken: 5