Wel of geen Cultuurcluster? Uitslag referendum respecteren! De Orkaan

Wel of geen Cultuurcluster? Uitslag referendum respecteren!

Op woensdag 20 juni mag je – ja jij! – je stem uitbrengen voor of tegen de komst van een cultuurcluster naast het station van Zaandam.

In het zojuist verschenen coalitieakkoord (waarover later meer), wordt bekend gemaakt dat de coalitie de uitslag van het referendum zal respecteren en de uitslag unaniem zal overnemen.

“Bij het niet behalen van het geldigheidscriterium neemt de raad een besluit bij stemming. Uitgangspunt is dat voor het zomerreces 2018 de raad een besluit neemt.”

In de raadsvergadering van 25 juni wordt het nieuwe besluit over de definitieve budgetaanvraag voor de investering en exploitatie van het cultuurcluster genomen.

Bij een geldige uitslag (hangt af van onder meer de opkomst) waarbij ’t volk – ja wij! – massaal voor de komst van een cultuurcluster stemmen, heeft ROSA, hartgrondig tegenstander van het cluster, een harde keutel te leggen: zij zullen dan ‘voor’ moeten stemmen.

Mochten wij – het volk – beslissen dat een alternatief plan fijner is, en dus gaan voor het vakje ‘NEE’, dan betekent dat een 360 graden denkomslag bij VVD, PvdA, D66, CDA en CU:

“Indien wordt besloten dat er geen Cultuurcluster komt op de Figaro locatie, zal worden onderzocht welke andere mogelijkheden er zijn om de finale gebiedsontwikkeling van Inverdan op een goede en kwalitatieve wijze invulling te geven, want het stationsgebied van Zaandam moet worden voltooid met een gebouw van allure dat voor de nodige reuring zorgt. Hiervoor zijn verschillende varianten denkbaar.”

Er zal dan worden gekeken naar de mogelijkheden om de Bieb, het Filmtheater, RTVI Zaanstreek, Babel en Fluxus/De Flux van huisvesting te voorzien:

“We zullen als nieuw college onderzoeken welke mogelijkheden er daartoe zijn, net als een poppodium met toegevoegde waarde voor de stad.”

Stoppen van het cluster kost geld:

:Het stoppen van het Cultuurcluster betekent in ieder geval een eenmalig nadeel van € 4 miljoen (betreffende voorbereidingskosten) in de begroting van 2018.”

Bezoeken: 0