We mogen naar de kerk!!! Maar…

We mogen naar de kerk!!! Maar…

We mogen naar de kerk!!! Maar…

Kerkdiensten juni en juli

De landelijke kerk heeft het stoplicht op groen gezet.
Vanaf 1 juni mogen de kerken open met een maximum van 30 bezoekers. Als alles goed gaat wordt dit aantal per 1 juli opgehoogd naar 100 bezoekers.
Wij zijn blij, blij om weer te mogen beginnen, blij om elkaar weer te ontmoeten, blij om weer samen de eredienst te kunnen vieren..!

MAAR….

Regels

Helaas moeten wij ons gaan houden aan een flink aantal voorschriften. Deze worden voorgeschreven door de landelijke kerk maar zijn uitermate belangrijk voor onze eigen gezondheid.

Dit zijn de regels:

 • Indien u ziek of verkouden bent of zich niet lekker voelt kom dan niet naar de kerk; dit geldt ook als u thuis familieleden met deze klachten hebt.
 • De kerk is open vanaf 09:30 uur.
 • Er wordt geen koffie gedronken.
 • Er mogen maximaal 30 mensen de kerkdienst bijwonen, exclusief de dienstdoende ambten.
 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
 • Blijf altijd op 1,5 meter afstand van niet-gezinsleden.
 • Uw jas moet u meenemen naar uw zitplaats.
 • Er wordt niet gezongen. We proberen elke dienst liederen op de beamer te projecteren zodat u kunt meelezen. Maar niet meezingen dus!
 • Probeer niet naar het toilet te gaan; mocht het toch nodig zijn meldt dit dan bij de koster.

Inschrijven verplicht

U mag alleen naar de kerk komen als u zich van tevoren aanmeldt. Dit kan per mail bij de scriba, druk op het envelopje om een mail te starten. email   Het telefoonnummer van de scriba vindt u in de gemeentegids.

Aanmelden voor de zondagen 7, 14, 21 en 28 juni kan in de voorgaande week, tot uiterlijk vrijdag 20.00 uur. Geef duidelijk aan met hoeveel personen u komt.
Als u na aanmelding besluit om toch niet te komen geef dat dan ook door! Indien het aantal aanmeldingen het aantal zitplaatsen overschrijdt zal de scriba zorgen voor goede spreiding over de zondagen.

U komt naar de kerk, en dan?

 • In en om de kerk wordt aangegeven hoeveel 1,5 meter is. Drie kerkstoelen naast elkaar is 1,5 meter.
 • U wordt naar uw zitplaats gebracht door de koster, diaken of ouderling. Helaas zult u op een andere plek komen te zitten dan u gewend bent. Graag uw begrip hiervoor.
 • De keuken is afgesloten
 • De consistorie is ook gesloten voor kerkgangers
 • De opvang van de kinderen zal in overleg met de ouders en de scriba plaats vinden, er is geen kinderkerk en crèche.
 • Blijf voor én na de dienst op de plaats zitten die u is aangewezen
 • Na de dienst wordt aangegeven wanneer het uw beurt is om om op te staan en de kerk te verlaten. Uiteraard houdt u 1,5 meter afstand
 • De collectes vindt u bij de uitgang in de vorm van 2 manden, 1 voor de diaconie en 1 voor de kerk. Zorg dat u uw gift gereed hebt zodat de doorstroming niet in gevaar komt.
 •  Helaas kan de predikant geen hand geven bij de uitgang. Hij/zij zal na de dienst direct naar de consistorie gaan.
 • Als kerk moeten wij ook 1,5 meter afstand kunnen waarborgen rondom de ingang van de kerk. Blijf daarom niet staan praten ná de dienst. Niet in de kerk maar ook niet buiten de kerk.
 • Vóór de volgende kerkdienst wordt daar waar nodig gedesinfecteerd, denk hierbij aan deurknoppen, toiletten, liturgisch centrum, enz.

Helaas zijn bovenstaande regels wat hard gesteld maar dit is helaas noodzaak voor ons allen. Hopelijk blijven wij hierdoor allemaal gezond en kunnen we snel weer in een meer ongedwongen sfeer de eredienst bezoeken.

Weergaven: 1