Wat gebeurt er in Het Westzijderveld en ons Reefgebied

Boswacher Jamie Jenner van Staatsbosbeheer vertelt duidelijk en  helder wat in haar Vlog gebeurt in het zeldzame naruurgebied Het Westzijderveld en Reefgebied. Zie de vlog !
Getracht wordt o.a. de Roerdomp en de ronde Zoinnedauw, Grutto terug te krijgen, 

zie natuurherstel

 

 

 

 

 

 

Bezoeken: 7