Wandelen over Water Staatsbosbeheer

Wandelen over Water Staatsbosbeheer

Het is een prachtige dag Wandelen over water, vele leuke activiteiten vooral oor kinderen en hun ouders en grootouders.
Ik had het genoegen om actief mee te doen deze pinksterdagen met het wandelen over water.

Je loopt op eigen gelegenheid de wandelroute ongeveer 4 km. dwars door het Guisveld. Het pad voert je afwisselend door een landschap van rietlanden, bloemrijke weiden en slootjes. Vlotbruggen verbinden de verschillende eilandjes tijdelijk met elkaar. Kinderen mogen met een schepnetje waterbeestjes vangen en onderzoeken wat ze opgeschept hebben. Ook kunnen ze hun eigen insectenhotel knutselen.
De waterbeestjes zoals de waterschorpioen, staafwantsen, stekelbaarsjes, waterjuffers etc.. waren te zien.

De roerdomp liet zich ook horen en zien, minimaal twee.

Vele rietzangers, rietgorzen, baardmannetjes etc kunnen spotten. Een heerlijke dag in het Guisveld.

Veel dank aan de organisatoren “Lopen over Water Staatsbosbeheer

Guisveld SBB

Weergaven: 12