Wandelen over het Riettoppad, wandel mee met enthousiaste liefhebbers!

Wandelen over het Riettoppad, wandel mee met enthousiaste liefhebbers!

Al kuierend over het Riettoppad denk je dat je in een landschap van minstens duizend jaar geleden terecht bent gekomen. Zo zag de hele Zaanstreek er heel vroeger uit: veenmoeras met uitgestrekte berkenbossen,
trilveen en waterpartijen.
De korte wandeling (enkele reis 2,5 km) gaat dwars door het veenmoerasgebiedvan een stukje Guisveld-Euverenweg. Via prachtig aangelegde bruggetjes en vlonders van Staatbosbeheerkom je in de bijzondere flora en fauna terecht. Lopen over de vlondersen het trilveen is een bijzondereervaring. Zorg wel voor waterdichtschoeisel. Het kan modderig zijn.
Aan de noordkant bevindt zich een wat hoog zandtalud van de A8, waar vochtigheid, droogte en temperatuur erg kunnen verschillen. Goed voor de ecologische verscheidenheid in dit bijzondere, ecologische gebied. Typerend voor dit gebied is de grote variëteit aan vogels, planten, bomen, struiken, grassen, paddenstoelen, mossen en varens. Deze biotoop is bijzonder aantrekkelijk te noemen.
Wekelijks loop ik graag met mijn vrouw Joke het pad af om de grote verscheidenheid aan planten te aanschouwen. Vooral in het voorjaar zie je alles geel en rood-roze kleuren. De verschillende soorten koekoeksbloemen,
het robertskruid, het blauw van de ereprijs, verschillende orchideeën, het botergeel van de boterbloemen, het uitbundig wit van het fluitekruid. Je ziet telkens weer planten die niet willen wachten om hun bloemenpracht te tonen. Ik denk bijvoorbeeld aan engelwortel, watereppe, wilgenroosje, smeerwortel, kamperfoelie, wikke, klaproos en niet te vergeten de gevlekte rietorchis.
Onder het vaak luidruchtige gezang van diverse vogels, zoals tuinfluiter, zwartkop, tjiftjaf, rietzanger en cetti’s zanger is het gewoonweg genieten. U zult ook verschillende bijen zien rondzoemen. Zelfs op de boterbloemen wordt de nectar of het stuifmeel opgehaald.
Graag wil len wij u uitnodigen om binnenkort in kleine groepen van hoogstens zeven personen deze wandeling te maken, onder leiding van een enthousiaste liefhebber van het Riettoppad. We staan ook even stil bij een poldermolentje, waar water van de ene polder naar de andere polder wordt gepompt.
U kunt zich alvast als geinteresseerde per e-mail aanmelden via riettoppad@ westzaan.nl. Bij voldoende interesse krijgt u een persoonlijke uitnodiging. Via de site www.westzaan.
nl houden wij u op hoogte. De wandeling wordt u gratis aangeboden.De start van de wandeling is bij de grote houten kikker, of Kroosduiker, in de scherpe bocht in de Middel. De wandeling duurt twee uur. Neem wate

rdicht schoeisel mee, het kan drassig zijn.

Martin Kruidenberg, Dirkjan Booij,
Fred Eerenberg

Weergaven: 4