VVV Voetbalvereniging Nieuwe regels 

VVV Voetbalvereniging Nieuwe regels 

Het kabinet heeft op de persconferentie aangekondigd dat de 1.5 meter regel vanaf zaterdag 25 september losgelaten kan worden. Maar om de verspreiding van het virus verder te beperken en de zorg toegankelijk te houden is wel een aantal voorwaarden van toepassing. Voor alle horeca inclusief sportkantines geldt dat toegang alleen mogelijk is met een coronatoegangsbewijs. Dit geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder die de kantine betreed. Buiten, waaronder het terras, is een coronatoegangsbewijs niet nodig.
Westzaan is verplicht dit te controleren. Als we dit niet doen lopen we het risico op een boete en mogelijk zelfs sluiting van onze faciliteiten. Dus als je naar Westzaan komt en je gebruik wilt maken van de kantine, neem dan je coronatoegangsbewijs (QR code, een officiële negatieve Corona test niet ouder dan 24 uur of een bewijs dat je Corona gehad hebt) en een legitimatie mee en toon deze als hierom gevraagd wordt.
Als je dit bewijs niet kunt of wilt tonen ben je nog steeds van harte welkom op ons complex, maar willen we je wel verzoeken uit de kantine te blijven. Op deze manier hopen we de situatie zo soepel mogelijk te houden en voorkomen we onaangename momenten voor leden en vrijwilligers.

Deze regels zijn standaard en zullen, in principe, ook bij de clubs gelden waar uit gespeeld wordt. Neem dus je coronatoegangsbewijs en je legitimatie mee als je de kantine wilt betreden.

Het bestuur spreekt het vertrouwen uit dat door een en ander zo uit te voeren, we het uitvoerbaar en aangenaam voor jullie en de vrijwilligers houden.

Met sportieve groet,
Bestuur vvv Westzaan

Weergaven: 3