Voorzittersoverleg Westzaanse Gemeenschap

Westzaanse Gemeenschap www.westzaan.nl

Aan de voorzitter,

Hierbij nodigen wij u uit voor een voorzittersoverleg van verenigingen en organisaties uit Westzaan op:

Datum : dinsdag 29 januari 2019.
Aanvang : 20.00 uur.
Plaats : Bij Stichting Met Elkaar, Koken, eten&daten, Zuideinde 150a, 1551 Westzaan.

Elk jaar houden we deze bijeenkomsten bij één van de verenigingen die lid zijn van de WG.
Dit jaar worden we ontvangen door Astrid van der Meer en Gerard Slegers van Stichting Met Elkaar.

Ontvangst vanaf 19.30 uur.

– Welkom door Marcel Haarhuis.
– Berichten van verhindering en andere mededelingen.
– Voorstellen aanwezigen en wat kunnen we van de verenigingen verwachten?

– De Europese privacywet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is sinds 25 mei 2018 van kracht. Alle organisaties, stichtingen, verenigingen, bedrijven en ZZP-ers die privacygegevens verwerken (klant/lidmaatschapsgegevens en ook gegevens van eigen medewerkers) moeten aan deze wet voldoen. Het toezicht op deze wet wordt aangetrokken (de Autoriteit Persoonsgegevens groeit) en de boetes zijn niet mals. Daarbij komt dat bestuurders/directeuren hoofdelijk aansprakelijk zijn.
Het vrijwilligerspunt Hoorn, partner van AVG verenigingen, geeft trainingen over dit onderwerp.
Voor informatie wordt u verwezen naar de website: https://avgverenigingen.nl/

Neem alvast een kijkje op deze website, dan kunnen we bespreken wie al wat met de AVG heeft gedaan, kennis delen en inventariseren of er behoefte is aan een training.

– De Dag van Westzaan 14 september 2019.
– Sluiting.
– Gelegenheid om onder het genot van een drankje met elkaar van gedachten te wisselen.

Als u niet aanwezig kunt zijn dan verwelkomen we graag een vervanger namens uw organisatie.

Heeft u een ander/of nieuw e-mail adres en hebben er wijzigingen binnen uw bestuur plaatsgevonden, graag doorgeven aan ondergetekende, dit kan per e-mail.

Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur van de WG,

Nel Zwikker-Buis, secretaris.
Veldweg 187
1551 PN Westzaan.

Tel. 075-6153440
E-mail: westzaansegemeenschap@upcmail.nl

Westzaan, januari 2019.

Weergaven: 0