Verslag bijeenkomst DDvW op 14 maart 2018 in Dorpshuis De Kwaker.

Verslag bijeenkomst DDvW op 14 maart 2018 in Dorpshuis De Kwaker.

Aanwezig: Markjan Fraij, Gerda Steenbergen, Marcel Haarhuis, Klaas Tuyn, Reinhold Damminga, Ingrid Jahn, Will Kleiss, Dewi Fraij, Antoon Kuiper, Jaap Hotting, Annerieke Stuurman, Ingrid Themen, Geert Kelder,
Kors Ekris, Marian Bruijn, René Bloemberg, Anneke Bindt, Dirk en Cora Kuiper en Nel Zwikker (verslag).

1. Opening door Markjan Fraij + voorstelrondje.

2. Afbericht ontvangen van Erna van Gils – Vrienden van Lambert Melisz, zij doen dit jaar niet mee maar willen graag op de hoogte gehouden worden. Ina van der Schaaf- Dameskoor, Marian Stolp – BOV (Bejaarden Ontspannings Vereniging), zij doen weer mee.

3. Inventarisatie deelnemers en bespreken nieuwe plannen/ideeën, daarbij verbeterpunten van de evaluatiebijeenkomst d.d. 27 september 2017 meenemen/bespreken. Naar aanleiding van 2017:

a. Gerda Steenbergen: Fietspuzzeltocht wordt korter met minder vragen. b. Het logo wordt bij het verslag meegestuurd, dit kan een ieder gebruiken, alleen op DDvW, bv. op een prijslijst, folder van organisatie e.d. Dit ter bevordering conform eenheid uitstraling.
c. Dagorkest Zaanstreek/Waterland gaat samen optreden met het Dameskoor, 2x een optreden waarbij het Westzaanlied gezongen gaat worden. Optie locaties: bij Het Prinsenhof en De Grote Kerk. Louis van Dijk vragen voor medewerking? En Herleving?
d. Digitale Beeldbank doet mee, in kleinere vorm.
e. Historische Vereniging wil samenwerking met de IJsclub ook i.v.m. startpunt historische wandeling in de zuid. f. Jahn gaat met Roda in gesprek. g. De Zuidervermaning is op 8 september mogelijk nog in renovatie.
h. Brandweermuseum is open en heeft op andere locatie een tentoonstelling.
i. Gallery of Dreams is open en Dirk Kuiper gaat de Old Timer optocht weer organiseren. De optocht zal uitgebreid worden met mogelijk meer voertuigen en de route zal groter zijn. Het parkeren wordt besproken en ook verkeerregelaars komen aan bod.
j. Ideeën: koekjes met DDvW op deelnemende locaties presenteren, bierviltjes met logo op locaties neerleggen, stickers met logo, placemat met foto’s van locaties voor verkoop?

4. Subsidie/Financiën/Vergunningen.
a. De IJsclub heeft in 2017 melding gemaakt van Boerengolf. De vraag is of dat weer moet gebeuren omdat de WG een evenementenvergunning, net als in 2017, zal aanvragen en valt deze hieronder?
b. Aanvraag subsidie is de deur uit, naar de gemeente.
c. René Bloemberg zal informeren naar kosten voor flyer, programma en plattegrond.

5. Bespreken programmaboek/flyer + programma + plattegrond Westzaan.
a. Volgende bijeenkomst in april moet duidelijk zijn wie er mee doen, wat er gedaan wordt en op welke locaties. Dit is belangrijk i.v.m. vergunning bij de gemeente aanvragen, zij willen precies weten hoe en wat voor het verlenen daarvan. Gevraagd wordt om uiterlijk half mei tekst voor het programmaboek aan te leveren bij nzwikkerbuis@hotmail.com Alle tekst moet voor de grote vakantie klaar zijn voor de drukker. Het streven is om weer een extra “Wessaner” uit te laten komen met programma en plattegrond. Mogen we weer gebruik maken van de lay-out? Er wordt contact opgenomen met de Wessaner.

6. Rondvraag.
Gymvereniging Jahn heeft eigen ingang: naast Kerkbuurt 19.
Gerda Steenbergen: vraagt of scholen meedoen? Nog niet bekend.
Will Kleis: neemt contact op met de Grote Kerk.

7. Volgende bijeenkomst op woensdag 11 april 2018 om 20.00 uur in Dorpshuis De Kwaker.

Telefoonnummers van de stuurgroep:
Markjan Fraij: 075-6312219/06-14166976 Nel Zwikker: 075-6153440/06-53157402
Marcel Haarhuis: 075-6571200/0621156041 Gerda Steenbergen: 075-6354882/06-12805499
Ingrid Jahn: 075-6153348/06-17171793 Alex van der Hoeden: 06-41278843

Bezoeken: 0