Verrassing op nieuwjaarsbijeenkomst van Westzaanse Gemeenschap

Verrassing op nieuwjaarsbijeenkomst van Westzaanse Gemeenschap

Op maandag 7 januari werd in het Reghthuys de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst
van de Westzaanse Gemeenschap en de commissie Dorpscontact gehouden. Dorpscontactvoorzitter Jerry Jahn wees op het belang van de vergaderingen van Dorpscontact in verband met onder meer de nog steeds bestaande problemen met de verkeerssituatie in Westzaan en de overlast van de dansfeesten aan de overkant van het Noordzeekanaal. Hij stond stil bij de voorbereidingen van de renovatie van de riolering en de bestrating van de J.J. Allanstraat en het Zuideinde. Binnenkort gaat dit grote en waarschijnlijk langdurige werk vanaf de Weelbrug van start. De bezorgdheid van de bewoners wordt maar moeilijk weggenomen.

Waarnemend voorzitter van de Westzaanse Gemeenschap Marcel Haarhuis keek terug op een geslaagd jaar met veel mooie activiteiten. Hij vond het wel jammer dat het (nog) niet gelukt was nieuwe mensen te vinden voor het bestuur van de Westzaanse Gemeenschap. De vorig jaar zomer overleden Marie Kleij was de laatste officiële voorzitter.

Ook dit jaar was er de verkiezing van de meest verdienstelijke Westzanerof groep van het afgelopen jaar. De eer viel ditmaal te beurt aan de redactiecommissie van de jubilerende korfbalvereniging Roda. De prijs bestaat uit een bescheiden geldbedrag en een bronzen beeld dat symbool staat voor de gedachte van solidariteit in onze samenleving. Het is gemaakt door de kunstenaar
Leonard Frederiks, en de winnaar kan er een jaar lang van genieten.

De voorzitter van het Geertje Visser- Schoenfonds, Wouter Veenis, reikte de prijs uit aan Lida Visser, Age Knossen
en Luzan Veenendaal voor hun aandeel in de totstandkoming van het ‘Jubileumboek WKV Roda 100 jaar’. Corrector Sef Naus was verhinderd. Wouter roemde het boek met impressies van het 100-jarig bestaan van Roda ‘in het korfbaldorp Westzaan’.
Het nut van een actief verenigingsleven is voor een gemeenschap als Westzaan van grote maatschappelijke en sociale waarde. Roda zit in de haarvaten van de samenleving.’

Voor de nieuwjaarsborrel zou beginnen, brachten leden van toneelvereniging Herleving op komische wijze enkele opvallende zaken uit het afgelopen jaar in herinnering. Als leden van wandelsportvereniging De Kievitten meenden ze in het Reghthuys terecht te kunnen voor een maaltijd en troffen daar een paar oude nummers van De Wessaner aan. Daarin bladerend verbaasden ze zich over enkele opvallende gebeurtenissen in ons dorp, waaronder de 100-jarige loterijclub Op Hoop van Zegen, eindelijk schaatsen bij Lambert Melisz en ooievaars in Westzaan.

Erepenning
Na het optreden van Herleving zou normaal gesproken de borrel zijn begonnen. Maar wethouder Rita Noordzij bleek aanwezig en vroeg
het woord. Ze was speciaal gekomen om de actieve vrijwilliger Martin van ’t Veer de erepenning van de gemeente Zaanstad uit te reiken. In haar toespraak memoreerde ze de vele (bestuurs-)functies die Martin had bekleed en nog steeds bekleedt. Meer daarover elders in dit nummer op pagina 6.

Wandelsportvereniging De Kieviten (Toneel Vereniging Herleving) meent in het Reghthuys een hapje te kunnen eten. Foto: Fred Eerenberg.

Erepenning voor Martin van ’t Veer

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 7 januari in het Reghthuys werd door wethouder Actief Burgerschap Rita Noordzij van Zaanstad de erepenning uitgereikt aan de Westzaner Martin van ’t Veer. De Erepenning van Zaanstad brengt de gemeentelijke waardering tot uitdrukking voor personen, bedrijven en instellingen die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor Zaanstad. Eerder ontvingen architect Sjoerd Soeters, Frans Wittenberg, voorzitter van Stichting Binnenstadmanagement Zaandam, en ondernemer Dick Dekker de penning. Martin van ’t Veer werd hierdoor totaal verrast. Zijn vrouw Wil en zijn zonen Bas en Maarten waren wel op de hoogte en aanwezig bij de uitreiking. Wethouder Noordzij, voorzien van ambtsketen, prees Martin voor zijn jarenlange inzet voor de Westzaanse gemeenschap en noemde vrijwilligers ‘het cement van de samenleving’. ‘Zonder hun inzet gaat de gemeente op slot. Gelukkig hebben we in Zaanstad veel mensen die wat voor elkaar overhebben en zich onbaatzuchtig inzetten.’ Rita Noordzij vervolgde: ‘Ik ben hier om één van die mensen, een heel bijzondere, in het zonnetje te zetten. Beste Martin,
u zet zich al jarenlang in voor uw dorp Westzaan. U bent hier geboren, u hebt uw hart verloren aan het dorp
en met al uw inzet bent u een lichtend voorbeeld voor vele anderen. U vecht voor het behoud van activiteiten in Westzaan. U hebt zich ingezet voor het behoud van het dorpshuis. Rond de verzelfstandiging van De Kwaker en het faillissement van Welsaen
was uw inzet cruciaal. U zette acties op om de inventaris te kunnen kopen en slaagde daarin met vlag en wimpel. Maar dit is slechts een voorbeeld uit een lange rij. U was voorzitter van De Kwaker, voorzitter van de stichting Vrienden van De Kwaker, voorzitter van de Westzaanse Gemeenschap, voorzitter van het lokale blad De Wessaner. En dan noem ik nog niet eens uw inzet voor het Geertje Visser-Schoenfonds, de Stichting Westzaanse Bodemvondsten, de Stichting Historisch Bezit Nico Heermans, dorpsbus De Groene Koets, enzovoorts. U bent ook nog eens ruim 40 jaar Sinterklaas geweest.

Eén ding mag ik niet onbenoemd laten: uw voorzitterschap van toneelvereniging Herleving. U bent al meer dan 50 jaar lid en al meer dan 30 jaar voorzitter. Herleving zonder u is niet voor te stellen. Dit alles laat zien dat u in al die rollen een bijzondere bijdrage levert aan de samenleving. U draagt op een indrukwekkende
manier bij aan de sociale samenhang in Zaanstad en aan die in Westzaan in het bijzonder.’

Na de felicitatie en het overhandigen van de erepenning kreeg Martin het woord. Hij bedankte de wethouder en stelde dat hij niets hadden kunnen klaarspelen zonder de inzet van al de andere actieve Westzaners. Martin zei blij te zijn dat dorpshuis De Kwaker dankzij onderhandse leningen inmiddels geheel zelfstandig is en recentelijk zelfs een belendende
ruimte in gebruik heeft kunnen nemen, met de naam De Kikker.

Peter Groot
De Wessaner

Weergaven: 15