Verkeerscommissie actief bezig

Verkeerscommissie actief bezig

De verkeerscommissie heeft afgelopen jaren een aantal successen geboekt. Zo is het de verkeerscommissiegelukt om door in gesprek te blijvenmet de gemeente en andere belanghebbenden, de busbrug over drie jaar permanent geopend
te krijgen. Tevens gaat de wegversmalling op het Zuideinde, die vele bewoners van Westzaan een doorn in het oog is, volgend jaar weg uit het dorp.
Het zal jullie hoogstwaarschijnlijk niet ontgaan zijn dat er door de gemeente drie bijeenkomsten zijn georganiseerd om bewoners te informeren over de herinrichting van het lint. De bestrating van het lint is afgeschreven en tevens wordt er
nieuwe riolering aangelegd. De weg is hier en daar verzakt en er zitten grote kuilen in.
Volgens de gemeente wordt er begin 2019 gestart met werkzaamheden aan de Noord en zal eind 2019 de Zuid aan de beurt zijn. De verkeerscommissie blijft de dialoog met de gemeente Zaanstad opzoeken. Mocht u zich aan willen sluiten, dan bent u van harte welkom. Ook voor aangelegenheden over het verkeer kunt u bij ons terecht. U kunt contact opnemen per email: verkeerscommissiewestzaan@gmail.com en per telefoon met voorzitter Jerry Jahn: 06-4850 4560.
Verkeerscommissie,

Jerry, Ilanka, Susan en Theo

Weergaven: 16