Sinterklaas

Adres
Zuideinde 281
1551 EH Westzaan

COMMISSIE VOLKSFEESTEN – SINTERKLAAS 2019.

zie link

De voorbereidingen voor de intocht in Westzaan stonden dit jaar vooral in het teken van de landelijke intocht. De commissie had daarom besloten om geen nieuwe praalwagens te maken.
De samenstelling en taakverdeling van de commissie: Sylvia Slegers (voorzitter), Gerbrand Kruijver (penningmeester), Joke Smit (secretaris en sponsoring), Pedro Smit (stoet), Justin v/h Veer (stoet), Jacqueline de Jager (pieten en paardenpieten) en Jasper Luten (stoet).

De intocht vond plaats op 16 november 2019
Voorafgaand aan de intocht hebben we op een aparte avond weer een bijeenkomst met alle pieten gehouden: er waren dit jaar ruim 70 pieten! Naast informatief (de pieten werden voorbereid op de intocht door de hoofdpiet) en gezellig was het ook practisch: op deze avond konden alle pieten vast hun pak en toebehoren uitzoeken. Dit scheelde veel stress op de dag van de intocht.

Sinterklaas en de 70 zwarte pieten werden door Bakker Travel naar de boten in Nauerna gebracht. Op het Julianaplein werd de wachttijd gevuld door Marcel Kramer. Bij Zaanschap werd voorafgaand aan de intocht een poppenkastvoorstelling gegeven door Theater Fantast. Door de firma Rimaxx zijn kleurplaten gedrukt die verspreid zijn op de scholen. De kinderen konden deze in de grote brievenbussen bij het Reghthuys en de Kindertuin inleveren. Zowel op de zuid als op de noord heeft Sinterklaas drie tekening uit de bus “getrokken”. Al deze zes kinderen kregen een prijs.

Nadat Sint welkom was geheten en hij alle kinderen een hand had gegeven is hij met paard en kar aan zijn rondrit begonnen. De stoet bestond uit: politie, praalwagen met lachend paard en DJ, oldtimer met groot cadeau, pakjesauto’s, Duckeend van Jos Hotting, brandweer, reclameauto van Babino, praalwagen met Grote Zwarte Piet, kar met Snoephuisje en Sinterklaasbakker, praalwagen met Zaanse huisjes en zwarte pieten op het dak, de paardenpieten en natuurlijk Sinterklaas. Muzikale omlijsting werd verder verzorgd door twee DJ’s waarvan een zelfs met laserlichtshow. Uiteraard allemaal versierd en verlicht. Ook de huizen en tuinen langs de route waren weer feestelijk versierd en verlicht. Nieuw dit jaar was dat er een “Tuinpiet” is aangewezen die de vijf mooist versierde huizen en tuinen een bon voor een banketletter mocht uitreiken. Volgend jaar zullen we nog meer aandacht aan deze actie besteden.

In het dorp hingen vier sponsordoeken met daarop de logo’s van de bedrijven die de intocht sponsoren. Nogmaals hartelijk dank aan onze vele sponsors! Ook heeft de commissie aankondigingsdoeken opgehangen aan de noord en de zuid om iedereen op de intocht te attenderen.

De Pietenmarkten, die georganiseerd worden door Babino en de Kindertuin, waren ook dit jaar een groot succes. Helaas moesten een drietal foodtrucks afzeggen i.v.m. de landelijke intocht en wegens ziekte.
In 2019 willen we het aanbod nog groter maken.

Door de gemeente Zaanstad is een Zaanse Sinterklaasvlag ontworpen. De commissie heeft hiervan 100 stuks aangeschaft en aangeboden aan de bewoners van Westzaan. Deze vonden gretig aftrek. Volgend jaar zullen er opnieuw vlaggen worden verkocht bij Hans Albers.

De intocht 2018 was weer een enorm feest: hartelijk dank aan alle vrijwilligers die zich hiervoor hebben ingezet!!

Joke Smit-Braan, secretaris commissie Sint Westzaan

Bezoeken: 96