Verdwenen Pinautomaat wellicht terug?

Uit RTV Zaanstreek Nieuws 

WESTZAAN – Mede op aandringen van de POV fractie in de gemeenteraad van Zaanstad is er een sprankje hoop voor de inwoners van Westzaan. De vraag van fractieleider Harrie van der Laan was simpel. Of het college op de hoogte was van feit dat de pinmogelijkheid in Westzaan wegvalt? En of plannen had hier iets aan te gaan doen. Het College gaf aan hiervan op de hoogte te zijn maar stelde ook dat de gemeente hierin geen formele rol zou hebben.

Het college onderkende voor de Westzaners gelukkig het maatschappelijke belang dat er voor m.n. oudere en minder mobiele inwoners een geldautomaat binnen bereik dient te zijn. ‘Het college zal de exploitant Geldmaat aansporen om een nieuwe locatie te vinden voor een geldmaat in Westzaan’ zo viel te lezen in het antwoord aan de POV op 16 februari.

Die brief is daadwerkelijk uitgegaan en daar in vragen het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad aan Geldmaat aandacht voor het feit dat sinds ongeveer een maand de pinautomaat in de Kerkstraat in Westzaan buiten gebruik is. ‘Voor met name de oudere en minder mobiele inwoners van Westzaan is dit een groot gemis. In veel gevallen zijn zij nog afhankelijk van cash geld en moeten daar nu voor naar Koog aan de Zaan, Assendelft of Zaandijk. Deze pinautomaten liggen ongeveer drie tot vijf kilometer verder dan de voormalige pinautomaat in de Kerkstraat in Westzaan’ zo merkt B&W op.

Uit navraag bij de Rabobank Zaanstreek door de gemeente blijkt dat Geldmaat nog op zoek is naar een andere geschikte locatie voor deze pinautomaat in Westzaan. Vanuit Zaanstad is er derhalve het vriendelijk verzoek om met spoed een nieuwe geschikte locatie voor een pinautomaat in Westzaan te realiseren. ‘De inwoners en het college van B&W beschouwen deze pinautomaat als een noodzakelijke voorziening voor Westzaan. Tevens willen wij u langs deze weg vragen om ons in de toekomst voortijdig in te lichten over dergelijke besluiten omtrent pinautomaten in Zaanstad. Als wij u van dienst kunnen zijn om het proces van deze nieuwe pinautomaat te bespoedigen dan vernemen wij dat graag van u.’

Bezoeken: 6