‘Verbonden of verbroken’ Uit de Wessaner Juli

Uit de Wessaner

‘Verbonden of verbroken’

Ik ben Corrie Baas uit Westzaan. Ik heb een boek geschreven met 42 gedichten en 10 prozastukken. Voorbeelden van onderwerpen zijn: rouw, angst, relationele situatie, communicatie, macht en onmacht, stilstaan bij, deugdethiek en verbonden zijn met de natuur. Het zijn werkelijke ervaringen, waarbij persoonsnamen gefingeerd zijn om herkenning bij de ander te voorkomen. Ze zijn ontstaan uit eigen ervaringen, vanuit mijn functie als praktijkondersteuner GGZ en vanuit observaties in grotere of kleinere kring, persoonlijk en in het algemeen. Alle gedichten en prozastukken hebben een psychologische, sociale en/of filosofische betekenisgeving. Ze zijn bitter, zoet, of zuur.

De mens verkeert regelmatig, zowel in positieve als in negatieve zin, in wisselende situaties door ontwikkeling, persoonlijke of sociale omstandigheden. Door ingrijpende gebeurtenissen kan je leven een grote wending nemen waardoor je wordt geconfronteerd met een instabiele emotionele fase, waarbij je keuzes moet maken. Een goed bewustzijn en een sterke verbondenheid met je naasten zijn krachtige elementen om een positief veranderingsproces op gang te brengen. Het belang van verbonden zijn in tegenstelling tot verbroken zijn, is voor mij zo groot dat ik dit begrip als een rode draad door het boek laat lopen. Verbonden zijn met de ander, de kosmos en jezelf. Meer informatie: 075-6287 217 of 06-4150 7165.

Corrie Baas

Weergaven: 6