Veilig verkeer Westzaan

Door Jerry Jahn
Ze vergeten 1 ding om rijden kost veel ergenissen ook met miljeu brandstof dus waar gaat het over
( sluipver blijft begrijp ik ) hoop dat het goed gaat komen met drukke verkeer door de Overtoom richting Nauerna en J J Allanstraat
Deze coalitieperiode besluit over Busbrug

In februari 2018 moet de raad een besluit nemen over de busbrug tussen Westerkoog en Westerwatering. Nu wordt nog een milieu-onderzoek uitgevoerd naar luchtkwaliteit en geluid. Dat onderzoek is eind 2017 klaar.
Als besloten wordt de brug 24 uur per dag open te stellen wordt het werk in het najaar van 2018 aanbesteed en tussen november 2018 en juni 2019 uitgevoerd.
Ongeacht de beslissing kunnen er ook maatregelen genomen om de verbinding nu al veiliger te maken: het verbeteren van oversteekvoorzieningen, een rotonde op de kruising De Wildeman / De Glazenmaker met De Binding en verbeteringen op de kruising Houtveldweg met De Binding. Bij de fietspaden langs de busbrug kunnen de tegels worden vervangen door asfalt.
Uit het verkeersonderzoek bleek dat bij een permanente openstelling per dag ongeveer 2.300 extra automobilisten over de brug gaan rijden. Dat is 35% meer dan nu.

Bezoeken: 0