Update restauratie Reghthuys

Update restauratie Reghthuys

thumbnail of Uip date RegtHuysWat een fantastisch evenement was ‘Reuring in en om het Reghthuys Westzaan’ op 21 en 22 mei. Zoveel blije en enthousiaste Westzaners en andere Zaankanters. Het bestuur van stich- ting ’t Reght Huys wil iedereen bedanken voor de donaties van in totaal € 5000,- die wij moch- ten ontvangen tijdens Reuring.

Maar het was het bestuur van ’t Reghthuys niet alleen om het geld te doen. Wij willen het Reght- huys ook een plek laten zijn waar iedere West- zaner, maar natuurlijk ook ieder ander, graag naartoe komt; vanwege de volgende  pluspunten: Er worden concerten voor maximaal  40  perso-  nen gegeven, wat een direct contact met de uit- voerenden geeft in een sfeervolle ruimte. Er kan vergaderd worden in diverse zalen. Een flexibele rustige werkplek. Een filmlocatie. De mooie Reght- zaal nodigt uit om hier in het huwelijk te treden. Er is ruimte voor opbaring en een afscheidsdienst. Al met al veel mogelijkheden om hiervoor het Reght- huys te benaderen.

Dat het Reghthuys het hart van het dorp is en een plek is waar mensen naartoe komen is tijdens Reu- ring wel gebleken. De aftrap werd gedaan door Wolter Kroes, twee dagen lang gevolgd door aller- lei artiesten: zangkoren, fanfare, slagwerk, harpiste, pianist en violiste, hoornist, bands, dj’s, klassieke zang en orgel, met als slotakkoord een optreden van onze eigen Harry Slinger met Lucas de Bruin. Niet alleen rondom het Reghthuys en de Grote Kerk was er reuring. Het bestuur van het Reghthuys wilde Westzaan en Oostzaan met elkaar in verbin- ding brengen, o.a. door middel van sport en spel. Ludios stond paraat om de kinderen een sportieve ochtend te laten beleven. En er was een fietstochtje van Westzaan naar Oostzaan, of andersom, en een voetbalwedstrijd tussen de junioren van VVV West- zaan en OFC. De burgemeesters van Zaanstad, Jan Hamming, en van Oostzaan, Marvin Polak, spraken beiden de wens uit dit evenement volgend jaar te ondersteunen. Naast voetbal willen wij dan ook sportuitwisselingen laten plaatsvinden met de korfbalclubs, tennisverenigingen, gymverenigin- gen, en nog meer muziek.

Voortgang restauratie

Op YouTube zijn filmpjes te bekijken van de voort- gang van de werkzaamheden. Het houtsnijwerk dat

normaal in het timpaan staat, blijkt zo verrot te zijn dat het helemaal opnieuw moet worden gemaakt en dat vergt wat tijd. Dat was een tegenvaller, maar we zijn blij te kunnen melden dat zich hiervoor een anonieme sponsor heeft gemeld, zodat het hout- snijwerk uit één blok eikenhout opnieuw gesneden kan worden en op die manier weer 200 jaar mee moet kunnen!

Voor de totale restauratie is in totaal € 200.000,- nodig. Tot nu toe hebben we bijna € 90.000,- aan subsidies en donaties mogen ontvangen. Op 1 juni was de Rotary Zaanstad te gast. Fred Eerenberg heeft tijdens een rondleiding de geschiedenis van het Reghthuys uit de doeken gedaan. Vervolgens heeft Bart Nieuwenhuis een toelichting gegeven

op de restauratie. Na afloop overhandigde de Rota- ry Zaanstad een cheque van € 2000,- voor de res- tauratie, waar het bestuur uiteraard heel blij mee is. Langzamerhand komen we dichterbij, maar we zijn er nog niet.Als elk bedrijf alleen al in Westzaan 100 euro sponsort en elk huishouden 25 euro, dan kunnen we fase 2 en 3 afronden. Dus doen wij nog- maals een beroep op u allen: steun ons als huishou- den met € 25,- (of wat u kunt missen) of als bedrijf met € 100-.

Nog niet gedoneerd? Doe het nu, via bijgaande QR-code of maak een bedrag over op NL78 RABO 0370 1162 16 t.n.v. Stichting ’t Reght Huys Banne Westzaan. Help ons het Reghthuys te redden.

Bezoeken: 28