Uitnodiging lezing ‘De geschiedenis van de Nederlandse politie’

Uitnodiging lezing ‘De geschiedenis van de Nederlandse politie’

Uitnodiging: lezing De geschiedenis van de Nederlandse politie
Vrijdag 18 november 2022
Locatie: studiezaal Gemeentearchief Zaanstad, Stadhuisplein 100 te Zaandam
Bij het Gemeentearchief geven de politiebroers Tjeertes een lezing over de geschiedenis van de
Nederlandse politie. De lezing is op vrijdagmiddag 18 november om 14.00 uur. Toegang is gratis, wel
graag aanmelden via onze website.
Paul Tjeertes vertelt dat de geschiedenis van de politie verbonden is met belangrijke gebeurtenissen
in Nederland, waarbij de vraag “Wie heeft het gezag over de politie?” centraal stond en staat. Vóór
de Tweede Wereldoorlog bestonden er wel vijf soorten politie: de Koninklijke Marechaussee, de
Rijksveldwacht, de Gemeenteveldwacht, de Gemeentepolitie en het korps Politietroepen.
Door de jaren heen spelen steeds dezelfde vraagstukken: de sterkte en organisatie van de politie, de
waardering, de opleiding en de uitrusting. “Wie het verleden niet kent, snapt niets van het heden en
is in de toekomst gedoemd dezelfde fouten te maken”… Een goede reden om de lezing bij te wonen!
Frank Tjeertes geeft vervolgens per voormalige Zaanse gemeente aan waar en welke informatie er
over de politie in het Gemeentearchief Zaanstad te vinden is. De broers zetten zich met hun kennis
namelijk ook in als vrijwilliger bij het Gemeentearchief.

Goed om te weten:
o Datum: vrijdag 18 november 2022
o Tijd: 14.00 tot 16.00 uur
o Locatie: Gemeentearchief, Stadhuisplein 100, Zaandam
o Deelname gratis
o Informatie en aanmelden via onze website of bel 14 075
Wie zijn Paul en Frank Tjeertes?
Paul Tjeertes kwam in september 1966 als adspirant in dienst bij de toenmalige Gemeentepolitie
Zaandam. Na de vorming van de gemeente Zaanstad in 1974 werd hij brigadier/wachtcommandant,
waarna hij acht jaar de functie van regionaal docent Vuurwapenopleidingen en
Benaderingstechnieken vervulde. Na zijn bevordering tot adjudant gaf hij mede leiding aan de
surveillancedienst van de politie Zaanstad. Na de vorming van de regionale politie
Zaanstreek/Waterland werd hij als inspecteur eerst groepschef van de wijkeenheid
Wormerland/Wormerveer en daarna gaf hij leiding aan de districtsrecherche Noord. De laatste
vijftien jaar was hij chef van het regionaal bureau Wapens en Munitie, belast met de bestrijding van
de vuurwapencriminaliteit.
Hij was vanaf de oprichting bestuurslid van het voormalige Politiemuseum Zaandam en is nu
bestuurslid van de Stichting Historisch Wormer, waarvan zijn broer Frank voorzitter is.
Frank Tjeertes begon in 1971 bij de Gemeentepolitie Zaandam bij de vreemdelingendienst. Na een
paar jaar vervolgde hij zijn carrière bij het stafbureau Hoofdcommissariaat van de inmiddels
opgerichte korps Gemeentepolitie Zaanstad, waar Organisatieontwikkeling en Personeelszaken tot
zijn werkzaamheden behoorden. In 1982 werd hij hoofd van de Beheersdienst waar alle niet-politiële
functies onder vielen. Van 1997 tot zijn pensioen in 2009 was hij als manager Integrale kwaliteitszorg
belast met de implementatie en uitvoering van het politiekwaliteitszorgsysteem. Het beoordelen van
de bedrijfsvoering van andere regionale politiekorpsen via audits behoorde daarbij ook tot zijn werk.
Hij is nu voorzitter van de Stichting Historisch Wormer.

Bezoeken: 30