Uit de Orkaan Provincie Noord-Holland kiest voor Golfbaanalternatief

Provincie Noord-Holland kiest voor Golfbaanalternatief

De verbinding tussen A8-A9 via het Golfbaanalternatief is volgens de Provincie Noord-Holland de beste manier om “de bereikbaarheid en leefbaarheid in het gebied tussen de A8 en A9 te verbeteren en de UNESCO-waarden van de Stelling van Amsterdam te herstellen.”

Gedeputeerde Staten (GS) concluderen dat op basis van diverse onderzoeken, gesprekken, aanbevelingen en ingediende zienswijzen.

Bij de keuze heeft GS de aanbevelingen van ICOMOS meegenomen aldus haar persbericht. ICOMOS concludeerde eerder dat een weg door de Stelling van Amsterdam onacceptabel was.

Om ICOMOS tegemoet te komen kondigde Noord-Holland al maatregelen aan om “de waarden van de Stelling van Amsterdam te herstellen” en voor een goede inpassing van de weg in het gebied te zorgen. Om dat te concretiseren wordt in samenwerking met het ministerie van OCW, een landschapsplan opgesteld. In hoeverre ICOMOS daar opnieuw over moet adviseren is onbekend.

Het Nul-plusalternatief (opwaarderen van de weg door Krommenie) lost de problemen niet op en is “maatschappelijk onrendabel” volgens GS. Het Golfbaanalternatief is beter inpasbaar in het landschap volgens de Provincie en is bovendien €180 miljoen goedkoper dan het Heemskerkalternatief.

Binnen de stuurgroep koos de Vervoerregio Amsterdam voor het Golfbaanalternatief evenals Rijkswaterstaat. Heemskerk en de gemeente Beverwijk waren voor het Heemskerkalternatief. Zaanstad had geen voorkeur (maar was tegen Nul-plus).


Hier ons A8-A9 dossier

Bezoeken: 0