Toneelvereniging Herleving. DdvW

Toneelvereniging Herleving.

Zoals bij voorgaande evenementen in het Westzaanse levert ook TONEELVERENIGING HERLEVING WESTZAAN haar bijdrage op deze feestelijke dag van Westzaan. Naast onze jaarlijkse uitvoeringen in de theaterzaal van ‘Dorpshuis De Kwaker,’ presenteren we op 8 september, vanwege het buiten karakter van deze dag een schouwspel in het straatbeeld van Westzaan. Voor de Dag van Westzaan hijst TV Herleving zich in een wandeloutfit om op een aantal locaties in Westzaan de komische eenakter ‘Wandelen’ op te voeren. Een korte voorstelling van een olijke gebeurtenis die daar waar publiek is, gepresenteerd wordt als straattheater op verschillende locaties in Westzaan,Het stuk handelt over een familie-wandelsportvereniging die in training is voor ‘de vier-daagse van Westzaan’. Zie ook www.westzaan.nl/ddvwTheetuin

Bezoeken: 0