Subsidie isoleren en ventileren woningen bij Hoogtij

Subsidie isoleren en ventileren woningen bij Hoogtij

De bedrijventerreinen Hoogtij en Westpoort zijn in uitbreiding. Voor de omwonenden is Geel Ronitz in de zomer van 2017 gestart met het aanbrengen van de wettelijk verplichte geluidsisolatie.
Inmiddels zijn rond de 250 woningen geïsoleerd.
Wat wellicht minder bekend is bij omwonenden, is dat Zaanstad en het Havenbedrijf Amsterdam ook een (niet wettelijke) subsidie beschikbaar hebben voor geluidsisolerende ventilatie. Zo is het mogelijk om minder geluid van buiten te ervaren en tegelijk frisse lucht binnen te krijgen.
Hierbij kunt u denken aan mechanische ventilatiekasten of geluidsisolerende ventilatieroosters. Klinkt deze fi nanciële tegemoetkoming interessant voor u? Kijk dan op www.zaanstad.nl (zoekterm:
subsidie) of u in aanmerking komt. Via dezelfde webpagina kunt u de subsidie aanvragen. U kunt een aanvraag doen tot eind dit jaar.

Monica Brie es, wijkmanager 075-6552 188 of 06-5209 8481
m.briefes@zaanstad.nl

Bezoeken: 0