Stichting Geertje Visser Schoen Fonds, geen uitreiking 2020

Stichting Geertje Visser Schoen Fonds, geen uitreiking in 2020

Aan de dragers van de Westzaan Speld.

Westzaan, 14 april 2020.

Beste drager van de Westzaanspeld,

U bent van het bestuur van de stichting Visser Schoen jaarlijks omstreeks deze tijd gewend een uitnodiging te ontvangen voor de bijeenkomst van de uitreiking van de zilveren speld aan een of meer verdienstelijke Westzaners. Een traditie die wij vanaf 1986 in ere houden.

Helaas is het op 5 mei dit jaar niet mogelijk om vanwege het Corona virus deze bijeenkomst te houden.
Het bestuur van de stichting Visser Schoen heeft dan ook moeten besluiten om de uitreiking van de speld aan verdienstelijke Westzaners te verschuiven naar 2021.

Namens het Geertje Visser Schoen Fonds,

Wouter Veenis (voorzitter)
Martin van ‘t Veer (penningmeester).Telf. 075-628.48.31 of 06245.83.587
e-mail: veermc@hetnet.nl

Foto Fred Eerenberg 

De dames MW Emma Fritsma (tweede van Links) en Aukje May-Rink.
Emma voor haar verdiensten en inzet voor het Dorpshuis de Kwaker met kaart-en koersbal activiteiten. Voorheen Club van Zes.
Aukje is vele jaren verdienstelijk geweest voor werkzaamheden voor het secretariaat en zeer actief voor de Tennisvereniging Westzaan.

Jeroen Zuidema Uiterst recht op de foto heeft de zilveren speld te danken voor zijn verdiensten als makelaar, hardloper, voorzitter Huttenbouw voor de Kwaker . Uiterst rechts 
Gerrit Volkers Actief Zaanse Molen in het bijzonder molen Het Prinsenhof en jarenlang koster Hervormde Kerk Uiterts Links 

Weergaven: 14