Statiegeldactie Coop

Statiegeldactie Coop

Na een ziekbed is op 29 augustus 2018 Marie Kleij overleden. Gedurende de laatste periode van haar leven verbleef zij in Hospice De Schelp in Krommenie. Marie Kleij was een sociaal bewogen vrouw, die gedurende haar leven verschillende bestuurs- en vrijwilligersfuncties heeft bekleed. Twee van deze functies waren: lid van de ledenraad van Cool Nederland en voorzitter Winkelcommissie Westzaan van Coop Nederland.

Gezien haar vele verdiensten, waaronder dus ook voor de Coop, heeft Coop Nederland besloten, na overleg met de familie, de opbrengst van de statiegeldactie over het eerste kwartaal 2019 te doneren aan Hospice De Schelp. Deze statiegeldactie loopt in alle Zaanse Coopsupermarkten en zoals bekend verdubbelt de Coop de opbrengst van het gedoneerde statiegeld.

Klaas Tuyn

De tuin van Hospice De Schelp

Weergaven: 0