Staatsbosbeheer, bijzondere natuur van de veenweiden

De bijzondere natuur van de veenweiden

 Natura 2000-herstelmaatregelen in de veenweidegebieden. Dit keer… de roerdomp!

De roerdomp is een mysterieuze en zeldzame reigersoort in Ne-derland. Hij staat op de Rode lijst en is niet voor niets ook een doelsoort voor de Natura 2000-gebieden Kalverpolder, Varkens-land en het Oostzanerveld. De roerdomp heeft een perfecte ca-mouflage en door de ‘paalhouding’ aan te nemen wordt hij één met het riet. Enkel het typerende ‘hoempende’ geluid verraadt dan de aanwezigheid van de roerdomp. Roerdompen houden van stevig, ouder riet en komen dan ook in de moerassen van onze veenweidegebieden voor. Met de herstelmaatregelen plag-gen, (herfst)maaien, boomopslag verwijderen en petgaten gra-ven ontstaat er uiteindelijk weer geschikt leefgebied voor de roerdomp

Opbouw depot Guisveld

In week 43 vanaf 19 ot0ber  is aannemer Van der Lee B.V. begonnen met de opbouw van een depot in de Hendrik Andriessenstraat in Zaandijk. Vanaf deze plek zullen zij het materieel het Guisveld inbrengen. Denk daarbij aan kranen, pontons en maaimachines. Ook zal materiaal zoals grond en rietmaaisel via het depot door middel van vrachtwagens worden afgevoerd. Direct omwonenden zijn met een bewonersbrief op de hoogte gesteld van alle werkzaamheden

Bron Staatbosbeheer 

Weergaven: 5