Sponsor een AED en red levens

Sponsor een AED en red levens     

Uit de Wessaner 

Wij hebben in het oktobernummer van “De Wessaner” een oproep gedaan:

“Sponsor een AED en red levens”

Wilt u het bericht nalezen dat kunt u dit vinden op de website: www.Westzaan.nl De digitale “de Wessaner” van oktober kunt u daar lezen.Wij zijn overstelpt met telefoontjes waar er een donatie op gestort kon worden. Dit zijn wij vergeten te vermelden!Na overleg met het bestuur van de EHBO Westzaan hebben wij besloten dat de donaties op hun rekening gestort mogen worden.

Rabobankrekeningnummer: NL36 RABO 0370 1606 22 t.n.v. EHBO Westzaan

Onder vermelding van AED actie Dorpscontact Westzaan

Het inwonersaantal van Westzaan zit rond de 4673, het aantal Automatische Externe Defibrillators (AED’s) is veel te weinig voor zo een lang lintdorp als Westzaan. Een AED kan levensreddend zijn bij hartfalen.

De defibrillator is zo gemakkelijk in gebruik dat iedereen het leven kan redden van een persoon die getroffen wordt door een hartstilstand. Een heldere stem gidst de gebruiker door elke stap van de reanimatie. De geïntegreerde SMART-pads (elektroden), die op de borst van de patiënt worden geplakt, voorzien de defibrillator van informatie waaraan de AED zich aanpast. Een AED kan zowel volwassenen als baby’s en kinderen redden. EHBO’er Bert Berends maakt zich grote zorgen over het tekort aan AED’s, want bij calamiteiten moet een AED binnen zes minuten aangesloten kunnen worden. Iets wat met het huidige aantal AED’s niet lukt en bovendien zijn slechts vier van de beschikbare AED’s ook ‘s avonds of ‘s nachts bereikbaar, namelijk op de volgende locaties:

Dorpshuis De Kwaker
– Woonzorgcentrum Lambert Melisz
– Houtman Fysiotherapie
– Staatsbosbeheer aan de Middel

De AED’s die dag en nacht bereikbaar zijn hangen in een buitenkast voorzien van een code en zijn aangemeld bij de spoedeisende hulp. In het geval dat iemand een hartstilstand krijgt, komt bij HartslagNu een melding binnen en krijgt een burgerhulpverlener een oproep plus de code van de dichtstbijzijnde AED. Deze hulpverlener spoedt zich met de AED naar de locatie en verleent reanimatie. Volgens Bert Berends zouden er voor een goede dekking nog vijf AED’s aangekocht moeten worden. Zo is bijvoorbeeld vanaf de Middel tot aan de dorpskern geen AED beschikbaar. Een aanvraag voor subsidie (2019) vanuit het leefbaarheidsfonds, een fonds dat  is opgericht om initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid in de buurt te ondersteunen, is helaas afgewezen. Dit gegeven en de noodzaak tot het minimale vereiste aantal AED’s te komen.

De AED-groep Burgemeestersbuurt. Vlnr Kees Ruck, Marcel Bes, Paul van Deursen en Peter Koe.

 

Weergaven: 5