Sponsor een AED en red levens

Sponsor een AED en red levens

Ingrid Jahn, toen nog secretaris van de commissie Dorpscontact, heeft in De Wessaner van oktober vorig jaar een oproep gedaan tot sponsoring van een AED. Helaas heeft de oproep niet het resultaat gegeven waarop was gehoopt. Er is, met dank aan de sponsoren, tot nog toe 660 euro binnengekomen. De kosten van een AED met afsluitbare buitenkast en een 5-jarig service- en onderhoudscontract zijn 3113,50 euro. De actie loopt wel gewoon door via rekeningnummer NL36 RABO 0370 1606 22 ten name van EHBO Vereniging Westzaan ovv gift AED algemeen of met de vermelding van welke omgeving.

Eén van de vijf gebieden die nodig voorzien moet worden van een AED is de Middel. En verder, om de  ‘6 minuten dekking’ te kunnen garanderen, ook de omgeving Vaartdijk, Stichting Lettergieten, Kerk- buurt-De Kwaker, De Kwaker-Houtman en eventueel Overtoom.

Bij  Houtman  op  het  Zuideinde  is  de  geschonken,  tweedehands  AED  verouderd  en  afgekeurd.    Per oktober moet deze vervangen zijn. Bij onvoldoende saldo zal te zijner tijd beslist worden waaraan dit besteed wordt of dat het geretourneerd wordt.

AED: van levensbelang!

EHBO-vereniging Westzaan, B. Berends

Bezoeken: 7