Smuiger in Zuidervermaning

Zaans met Amsterdamse tegels

Van buiten ziet de Zuidervermaning eruit als een simpele schuur maar van binnen zijn er bijzondere schatten te bewonderen. Dat is wel vreemd want de Friese doopsgezinde vermaningen stonden bekend om hun sobere uitrusting. Zo staat in de consistoriekamer/kerkenraadskamer met authentiek interieur, een zogenaamde smuiger. Een smuiger is een bepaald type schouw die veel voorkwam in de Zaanstreek. De smuiger loopt van vloer tot het plafond door. Aan de bovenkant buigt de kap zich voorover de kamer in.

De meeste smuigers in de Zaanstreek zijn bekleed met Amsterdamse bijbeltegels, geschilderd naar prentjes van Pieter Schut of Jan Luiken. Op onze smuiger laten slechts twee tegeltjes een beroep zien. Bijna alle tegels kennen een cirkelvormige omranding met ossenkophoekmotieven. Gemiddeld waren er voor zo’n smuiger zo’n 300 tegeltjes nodig. De schouw in de Zuidervermaning telt 328 tegeltjes.

Het verhaal van de overspelige vrouw die door de Schriftgeleerden was betrapt en door hen bij Jezus was gebracht om zijn mening te vernemen over haar gedrag. Jezus weigert dit, knielt en schrijft met zijn vinger in het zand en doet daarop de klassieke uitspraak: wie zonder zonden is, werpe de eerste steen. (Johannes 8:2-11) |

Weergaven: 6