Ruim 2 ton voor restauratie Zuidervermaning Stadsherstel

Ruim 2 ton voor restauratie Zuidervermaning Stadsherstel

Ruim 2 ton voor restauratie Zuidervermaning Stadsherstel heeft vrijdag 19 januari van de provincie Noord-Holland € 216.000 gekre-gen voor de restauratie van de Zuidervermaning. Hiermee is bijna al het geld bij elkaar om de broodnodige restauratie te gaan starten.
De provincie Noord-Holland heeft vrijdag 19 januari vijf miljoen euro subsidie verdeeld voor de res-tauratie van 53 rijksmonumenten. Het geld is onder andere toegekend aan 28 kerken waaronder de Zuidervermaning te Westzaan en negen molens. Een aantal projecten in de categorie Industrieel erf-goed kregen ook een geldbedrag. Gedeputeerde Cultuur, Jack van der Hoek heeft de 53 subsidiebeschikkingen persoonlijk overhandigd, bij Stadsherstel nam Michiel van der Burght, adjunct-directeur, de subsidiebeschikking in ontvangst.

Grote behoefte aan geld voor restauraties

Er is een grote behoefte aan financiële bijdragen voor restauratieprojecten. Dat blijkt uit de vele subsidieaanvragen die de provincie de afgelopen jaren heeft gehonoreerd. De subsidie is bedoeld voor de categorie rijksmonumenten zonder woonfunctie zoals kerken, molens en industrieel erfgoed. Deze categorie beslaat ongeveer 30% van de 14.000 rijksmonumenten in Noord-Holland. De provincie vindt het belangrijk dat rijksmonumenten behouden blijven en toegankelijk zijn voor het publiek. De restauratie- en herbestemming dragen bij aan een gunstig vestigingsklimaat in de provincie en ze zijn belangrijk voor de werkgelegenheid in de restauratiemarkt.

Zuidervermaning zakt in het veen

De 17e-eeuwse schuurkerk/schuilkerk in Westzaan heeft een rotte paalfundering en zakt langzaam in het veen. De kerk is nu nog eigendom van de Stichting Oude Hollandse Kerken (SOHK). Deze stichting is niet in staat om op korte termijn de restauratie van de fundering te financieren. Ook bezit zij als vrijwilligersorganisatie niet de mankracht voor de fondsenwerving en begeleiding van de restauratie. Daarom is de samenwerking met Stadsherstel gezocht. Stadsherstel zal dan ook eigenaar van deze unieke kerk worden en zet zich samen met de SOHK en de vrijwilligers van de plaatselijke commissie in om het benodigde geld bij elkaar te krijgen en de restauratie te verwezenlijken.

Bijna kunnen we starten met de restauratie 

Met de bijdrage van de provincie is er van de € 450.000 nog maar € 30.000 nodig om de fundering te restaureren. Via www.mijnstadsherstel.nl kan iedereen nog bijdragen die de Zuidervemaning een warm hart toedraagt. Bij de donaties horen bijpassende cadeaus. Zoals een foto, een miniatuur van de schuurkerk of adopteer een poer ter waarde van € 2.000. Elke bijdrage is van harte welkom!

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Welcker Fonds van het Prins Bernhard Cultuurfonds, de kanjersubsidie van gemeente Zaanstad en provincie Noord-Holland
Voor dit project werkt Stadsherstel samen met Stichting Oude Hollandse Kerken (SOHK) en de plaatselijke commissie van de Zuidervermaning Stadsherstel Amsterdam
Stadsherstel Amsterdam redt monumenten en beeldbepalende panden door ze zorgvuldig te restaureren, een passende bestemming te geven en te verhuren. De panden worden in bezit
gehouden, waarmee een goede staat van onderhoud blijft gegarandeerd. Zo levert de organisatie een belangrijke bijdrage aan:

• het bewaren van gebouwd erfgoed voor volgende generaties
• het collectief bewustzijn rond stadsontwikkeling in een historische context
• de toegankelijkheid van monumenten en
• het behoud van het restauratieambacht.

Sinds haar oprichting in 1956 heeft Stadsherstel 600 panden in de Metropoolregio Amsterdamgered. Ruim 2500 Vrienden steunen het werk van de organisatie. De grotere monumentale panden, zoals kerken, forten, industriële monumenten en boerderijen krijgen een succesvol tweede leven met meestal een culturele of sociaal-maatschappelijke functie. Of als podium voor concerten, congressen, lezingen, recepties, diners en huwelijksvoltrekkingen.

www.stadsherstel.nlwww.facebook.com/stadsherstel
www.twitter.com/stadsherstel
Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Stella van Heezik
stella@stadsherstel.nl
T 020-520 0075 / 06- 53 43 47 67
Beeldmateriaal is op hoge resolutie te downloaden via Flickr: https://flic.kr/s/aHsmahgTSJ

 

Bezoeken: 0