Rommelmarkt Westzaan t.b.v. restauratie eeuwenoude Noordervermaning.

Rommelmarkt Westzaan t.b.v. restauratie eeuwenoude  Noordervermaning geslaagd.

Op Zaterdag 19 Mei was er een geslaagde rommelmarkt gehouden op het kerkplein van de gereformeerde Gemeente aan de J.J. Allanstraat 463 te Westzaan. De Noordervermaning, zoals de officiële naam van deze kerk is (Anno 1695), is in een dusdanige staat, dat restauratie niet meer uit te stellen is. Net als de daarnaast gelegen monumentale woning behoren de beide panden tot de prachtige kern van Westzaan.
De opbrengst van de rommelmarkt komt daarom ook geheel ten goede aan het restauratiefonds van deze bijzondere monumentale panden.

Bezoeken: 13