Roda meest verdienstelijke Westzaner

De  uitreiking  van de prijs van de meest verdienstelijke Westzaner van het afgelopen jaar is door de Stichting Geertje Visser-Schoenfonds  dit jaar aan Korfbal Vereniging Roda gegund.
Ter gelegenheid van het 100-jarige jubileum van de club zijn er door het jaar heen veel activiteiten georganiseerd. Daarvoor was een speciale jubileumcommisie benoemd, die drie jaar heel actief is geweest.

Op de Nieuwjaarsreceptie van maandag 7 januari van de Westzaanse Gemeenschap en Dorpscontact werd Roda in het zonnetje gezet door het winnen van de zogenaamde Geertje Visser Schoen prijs voor de meest “Verdienstelijke Wessaners in 2018”.


A Knossen (rechts) Luzan Veenendaal (midden) Lida Visser (links) Sef Naus (verhinderd niet op de foto vermeld)

Op de foto de redactie van de makers van het jubileumboek. Vlnr.: Lida Visser, Luzan Veenendaal en Age Knossen. Sef Naus was door ziekte verhinderd.

De jury was onder de indruk van wat er het afgelopen jaar door Roda tot stand is gebracht door enerzijds de Jubileumcommissie WKV Roda 100 jaar, die bijna iedere maand een grote jubileumactiviteit georganiseerd heeft en daarnaast de redactie van het Jubileumboek WKV Roda 100 jaar die het fraaie jubileumboek.

Het bestuur van het Geertje Visser Schoenfonds heeft uiteindelijk besloten de prijs toe te kennen aan de redactie van het Jubileumboek WKV Roda 100 jaar. Op de foto de reactieleden die bloemen in ontvangst mochten nemen en een bronzen sculptuur van de kunstenaar Leonard Frederiks, die het gemeenschapsleven in Westzaan symboliseert. Helaas kon corrector en taalkundig adviseur Sef Naus door ziekte de uitreiking niet bijwonen.

Op de website van de Westzaanse Gemeenschap is veel meer informatie (en foto’s) te vinden o.a. over de uitreiking van de Ereprijs van Zaanstad aan Mart van’t Veer die talloze vrijwilligersfuncties vervult in Westzaan (en ook lid van Roda is geweest).

Uit handen van W. Veenis werd de prijs aan leden van  Roda overhandigd. A Knossen (rechts) Luzan Veenendaal (midden) Lida Visser (links) Sef Naus (niet op de foto vermeld) namen de Geertje Visser Schoenprijs prijs voor de bijzonder verdienste en mooie uitgave in boekvorm ” 100 jaar Roda” in ontvangst.

Het Jubileumboek is trouwens nog steeds te koop.
De kostprijs van het boek is 19,50 euro per exemplaar, waarvoor u een boek krijgt van meer dan 200 pagina’s in kleur, in hard gebonden kaft, met de rijke historie van de vereniging, geïllustreerd met uniek fotomateriaal.

.

Weergaven: 9