Prinsenhof experimenteert met rode emmertarwe

Prinsenhof experimenteert met rode emmertarwe

In de molen Het Prinsenhof wordt, zoals u ongetwijfeld weet, gerst aan gort gedraaid. Dat betekent dat de gerstkorrels worden gepeld. Op zaterdag 1 februari heeft de maalploeg van Het Prinsenhof van Stichting Natuurpolders uit Zevenhuizen een bijzonder verzoek gekregen om te experimenteren met het pellen van o.a. rode emmertarwe. Voor onze maalploeg is dat natuurlijk een leuke uitdaging.

Het graan emmertarwe is de oervader van de harde tarwe (Triticum durum). Het was historisch gezien de belangrijkste tarwesoort. Onder meer in Egypte werd emmertarwe al vanaf 7000 v.Chr. verbouwd.Met een redelijke westenwind van kracht 5 durfde de maalploeg het aan om de rode emmertarwe te gaan pellen. Er was net voldoende wind. Het resultaat was een mooie middag pellen met een bemoedigd eerste resultaat.

De Stichting Natuurpolders is in februari 2017 opgericht met het doel polders zoals in de polders, zoals de polder Westzaan, zodanig in te richten en te beheren dat de biodiversiteit wordt verhoogd en dat ze voor de gebruikers een goede mix opleveren van natuurbeleving, rust, ontspanning en lichte recreatie. Stichting Natuurpolders (zie website natuurpolders.nl) wil de natuur weer dichter bij de mensen brengen. Dit doet zij door geïnteresseerde vrijwilligers te betrekken bij activiteiten, zoals op historische wijze pellen in onze oude molen Het Prinsenhof .

maalploeg Het Prinsenhof

Op weg naar de molen , het Relekenpad

Bezoeken: 3