Polder Westzaan Dorpscontact

Fotos: Hugo van der Brugge

Een kort bericht over de Gebiedsvisie Polder Westzaan. Dit is onderhanden. Het lijkt een beetje op puzzelen. Het advies is nog niet voldragen. Wij maken ons zorgen over uitbreiding van moerasnatuur. Verruiging met pitrus zal toenemen. Dat wordt een eldorado voor zomerganzen (i.p.v. weidevogels). Het landschap zal door moerasnatuur aftakelen.

Polder Westzaan is een hal natuurlijk cultuurlandschap met een grote variatie aan natuur- en cultuurhistorische waarden. Weidevogels, veenmosrietlanden en roerdompen behoren tot de kwaliteiten van dit gebied. Dit gaat ook op voor houten weidemolentjes, vijverlanden in het Guisveld en de molens Het Prinsenhof, De Jonge Dirk en De Schoolmeester. Het komt aan op jaarlijks onderhoud om deze kwaliteiten te kunnen bewaren voor toekomstige generaties.

Grutto’s staan op de Rode Lijst. Moerasnatuur past niet bij grutto’s. Grutto’s behoeven bestendig beheer, bij voorkeur hooiland, met langere rustperioden voor kuikens van Grutto’s totdat ze vliegvlug zijn. Onze voorkeur gaat uit naar samenwerking met weidevogelboeren die grutto’s omarmen.

Grutto’s  keren binnenkort terug uit Afrika op zoek naar habitat (broedplekken) in veenweidegebieden zoals Polder Westzaan. Veel bewoners voelen zich thuis als ze grutto’s weer kunnen horen of zien. Het gaat erom dat bewoners in 2040 nog steeds kunnen genieten van grutto’s” 

Met vriendelijke groet,

Willem Rol

Bezoeken: 1