Plannen Historische Vereniging

Plannen Historische Vereniging

Het bestuur van de Historische Vereniging kijkt terug op de viering van ons 35-jarig bestaan. Het was een fantastische historische middag met leden en genodigden. Het gaf de inspiratie om de in gang gezette plannen te gaan realiseren. Hieronder wat meer
over de activiteiten. Westzaanse gevels vervelen nooit.’ De echte monumentale panden die Westzaan rijk is, zijn de parels waar alles mee is begonnen. De Historische Vereniging zou zich graag vestigen in het ‘pareltje’ van Westzaan: het rijksmonument aan de J.J. Allanstraat 119-121, de voormalige bakkerij.De Tarweakker van de familie de Jong en daarna Smit. Hoe mooi zou het zijn om hiervan ‘Het Huis van de Geschiedenis van Westzaan’ te maken. De wens bestaat om huiskamerconcerten te organiseren met een hightea, genietend van de prachtige tuin en wat al niet meer.
U geniet mee van ons werk door u aan te melden als vrijwilliger. Wij zouden graag met werkgroepen werken als: archiefbeheer, digitalisatie, genealogie, PR,lezingen en evenementen, historische wandelingen en vaartochten.Oudekadasterkaarten, waarop ook de namen van sloten, meren, en eilandjes van landerijen kunnen worden vermeld. Heeft u herinneringen aan een bepaalde woning? Wilt u samen met ons het historische beeld van Westzaan, één van de oudste dorpen van de Zaanstreek, in stand houden en beschermen?
We organiseren nu al drie historische wandelingen en er zitten nog twee wandelingen in de pijplijn. We doen mee met De Dag van Westzaan. Op 8 september zijn we te vinden bij IJsclub Lambert Melisz en het Schaatsmuseum. Een eenvoudige manier om de Historische Vereniging te helpen is door lid te worden voor maar € 10,00 per jaar.

U kunt zich aanmelden via: secretarishvw@westzaan.nl of via de voorzitter, Kerkbuurt 40, 1551 AE Westzaan, 075-6153 348 of 06-1717 1793. Hebt u als eens een kijkje op onze vernieuwde website www.historischeverenigingwestzaan.nl genomen? daar vindt u ook eeninschrijfformulier om lid te worden.

Uiteraard kunt u ons ook steunen door een vrijwillige bijdrage te schenken op NL79 RABO 0370 1034 91 t.n.v.

Historische Vereniging Westzaan.
Wij doen mee met de Rabobank Clubkas Campagne. Draagt u onze vereniging een warm hart toe en hebt u een Rabobankrekening, breng dan uw stem uit. Ga hiervoor naar
www.clubkascampagne.nl .

Ingrid Jahn

Bezoeken: 9