PKN draagt archieven kerk officieel over

PKN draagt archieven kerk officieel over

Het oudste document 

Op 27 februari werden op het stadhuis de archieven van de Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerk, nu de PKN, overgedragen aan het stadsarchief van Zaanstad. De documenten waren er al geruime tijd aanwezig, maar het offi ciële document waarin alles werd overgedragen was er nog niet. In bijzijn van Frans Hoving en Jan van der Male, namens het
gemeentearchief, en Herman Veldhuizen, Jeanette Pols en Peter Huisman werd de overdracht getekend.

Het archief beslaat vele meters archief in de geconditioneerde ruimten van het archief. Het is geschoond en inzichtelijk gemaakt. Er bevinden zich, naast veel verslagen en documenten, interessante
documenten. Het oudste kerkelijke archiefstuk dateert van 30 juni 1430 en is de giftbrief van Margaretha van Bourgondië, waarin zij de rechten op de sluis in de Hogendam te Zaandam aan de
kerk van Westzaan schenkt.
Het oudste document in de archief is maar 35 jaar ouder en komt ook uit Westzaan. Het is een document uit 1395, uit het archief van het dorpsbestuur van Westzaan. De overgedragen archieven blijven eigendom vande PKN-kerk. Het gemeentearchief neemt op zich de stukken als een goed huisvader te bewaren.
Vanaf begin maart staan de inventarissen van de archieven op de website van de gemeente (www. archief.zaanstad.nl). De stukken kunnen worden ingezien op het archief zelf.

Peter Huisman, secretaris HVW

Herman Veldhuizen tekent de overdrachtsakte

Weergaven: 2