Piet van Nugteren erepenning van de gemeente Zaanstad Zuidervermaning

WESTZAAN – in de Zuidervewrmaning

Vanwege zijn grote verdiensten voor het behoud van historische panden in de Zaanstreek, heeft architect Piet van Nugteren zaterdag de erepenning van de gemeente Zaanstad gekregen.

Meer dan vijftig jaar zette hij zich ervoor in bijzondere panden te behoeden voor verder verval of sloop. Tijdens zijn werkzame leven was hij betrokken bij de totstandkoming van de Zaanse Schans en ontwierp hij de historische woonbuurt de Domineestuin in Zaandijk. Ook werkte hij mee bij de bouw van molen De Paauw, en was hij bestuurslid van onder meer de stichting Zaanse Pakhuizen en lid van de Monumentencommissie Zaandam.

Burgemeester Jan Hamming verraste hem met de penning tijdens de ledenvergadering van de Vereniging Zaans Erfgoed in de Zuidervermaning in Westzaan.

,,Je bent een man van gewoon doen en geen poeha’’, zei Louis Groen, die hem toesprak namens Zaans Schoon, Zaans Erfgoed en Zaanse Pakhuizen. ,,Ik durf de stelling aan dat de kenmerkende kwaliteit van de Zaanstreek, gebaseerd op de vele authentieke Zaanse panden, zowel op de Schans als door heel de Zaanstreek heen, er niet zou zijn geweest als er geen Piet van Nugteren was geweest.’’

Bezoeken: 21