PG Westzaan luidt ook haar kerkklok

Mededeling van de Protestantse Gemeente Westzaan

De kerken in Nederland zullen, als teken van verbondenheid in deze moeilijke tijd, de klokken luiden.De Protestantse Gemeente Westzaan doet graag mee aan dit signaal om stil te staan bij datgene wat ons zo heftig treft. Op de woensdagen 18 maart, 25 maart en 1 april zal van 19.00 – 19.15 uur de klok van de Grote Kerk worden geluid. We vinden het juist om u hiervan in kennis te stellen.

Onze leefwereld, onze kwetsbaren en onze zieken

Het Coronavirus heeft  een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten.

Boodschap van bemoediging, hoop en troost

Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden. De Raad sluit hierin aan bij een lokaal initiatief van de Oud-Katholieke Paradijskerk in Rotterdam. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen.

Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Bezoeken: 13