Open Joodse Huizen ook in Westzaan

Sprekende herdenkingen op de plek waar de geschiedenis zich heeft afgespeeld. Op 4 mei heeft het herdenkingsprogramma Open Joodse Huizen – Huizen van Verzet in Zaanstad plaats. In Zaanstad komen vertellers, bewoners, nazaten en belangstellenden samen in huizen waar joodse plaatsgenoten voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog woonden en/of werkten.

Zie plattegrond wegbewijzering Uitnodiging bijeenkomst DDvW 8 mei 2019 blz 1
Ze zaten er ondergedoken of ze werden van daaruit gedeporteerd. Ook verzetsverhalen komen aan bod. Het programma wordt in Zaanstad georganiseerd door een werkgroep van het 4 en 5 mei Comité Zaanstad, met ondersteuning van het Joods Cultureel Kwartier te Amsterdam.

OM TE HERINNEREN EN TE HERDENKEN
Niet zelden is een joods verhaal óók een verzetsverhaal en andersom. Er waren joodse mensen betrokken bij het verzet en onderduik werd vaak mogelijk gemaakt door betrokkenheid van verzetsmensen.

Ook in Westzaan zie ook de Website www.4en5meizaanstad.nl voor veel meer adressen

J.J. Allanstraat 184, Westzaan
11.00 en 13.30 uur
De familie Valk heeft op dit adres onder andere de onderduikers Salo Muller, Jo Sealtiël en Fanny Heidenreich met hun zoon Joop in huis genomen. Joop studeerde vanaf zijn veertiende voor onder­ wijzer en werkte van 1921 tot 1948 op de protes­ tants-christelijke school van Westzaan. Hans Valk heeft nog les gehad van hem. Hans’ broer Theo Valk vertelt de geschiedenis van de families.

Kerkbuurt 15, Westzaan
11.00 en 13.30 uur
Hier woonde de familie Valk. In 1939 betrokken Friedrich en Mathilde Spira-Prüsse met hun zonen Rolf en Hans de bovenverdieping. Friedrich kreeg een baan bij Blauwselfabriek Avis. In 1944 werd dochter Eva geboren. Als de Duitsers kwamen, verstopte Friedrich zich in een oude oven in de Blauwselfabriek. Het echtpaar heeft tot 1961 in de bovenwoning gewoond.
Kleindochter Kit-Valk vertelt samen met haar man het verhaal van de families Spira

Er zijn ook locaties die voor het eerst mee doen, enkele voorbeelden:

1. Het adres aan de Prins Hendrikstraat 139 waar de familie Pel woonde en waar door verraad Geertje Pel-Groot om het leven kwam, maar de joodse baby werd gered. De sprekers op dat adres schreven er een boek over!

2. Het adres van dr. De Leeuw aan de Stationsstraat 82, waar een van de zonen het opmerkelijke verhaal van zijn vader vertelt.
Ook op de zeven andere adressen in Zaanstad worden weer interessante verhalen verteld over het joodse leven in de Tweede Wereldoorlog. Veel informatie over deze families staat vermeld op de website www.joodsmonumentzaanstreek.nl
VAN A (SSEN) TOT Z (AANSTAD)
Het project Open Joodse Huizen – Huizen van Verzet is sinds 2012 uitgegroeid tot een belangrijk en herkenbaar herdenkingsproject door heel Nederland. De geschiedenis van een familie of buurt komt weer tot leven aan de hand van herinneringen. Volledige programma op www.openjoodsehuizen.nl en www.4en5meizaanstad.nl.

Weergaven: 8