Op de tuin

Op de tuin ( Uit de Wessaner)

De eerste gezamenlijke werkochtenden van dit jaar zitten er weer op, want het complex heeft niet alleen eigen tuinen maar ook gemeenschappelijke stukken die natuurlijk ook onderhouden moeten worden. Daarom verplicht
iedere tuinder zich tot twee werkochtenden per jaar. Het werk wordt door twee bestuursleden voorbereid en omdat we een kook- en bak graag volkje zijn, maakt één van ons iets lekkers voor bij de koffie. Samen werken geeft verbondenheid en er worden heel wat gesprekken gevoerd en problemen besproken en die gaan niet allemaal
over de tuin.

Dit jaar hebben we intens genoten van de uitbundige bloesem van de fruitbomen, het leek wel overdadiger dan andere jaren, maar is daardoor nog geen garantie voor een betere oogst. De insecten en vooral de bijen moeten het werk doen en daar heb je geen invloed op. Wel proberen we zoveel mogelijk in de lente bloeiende
bloemen onder de bomen te planten om de bijen al in een vroeg stadium te lokken. De tuinbonen staan in bloei en de erwtjes, peultjes en kapucijners komen de één na de ander boven de grond kijken. De vroege aardappels hebben ook al plantjes gevormd die boven de grond komen en het zaaigoed in de bakjes in de kas komt op.

Het is ’s middags 35 graden in de kas, dus dat wil wel, maar nu is het zaak ze vaak water te geven, anders stagneert de groei. Zittend met een kop koffie en een wit bolletje met kaas, wat zowat het lekkerste is wat bestaat als je op de tuin bent, en met de bloeiende fruitbomen en struiken, de jonge planten en de zingende vogels om je heen, wens je iedereen zo’n tuin toe. Maar er moet ook gewerkt worden. Het onkruid groeit net iets harder dan het gezaaide spul, dus koffie op en weer aan het werk.

Truus Weertman

Weergaven: 1