Onderwerp: Start werkzaamheden J.J. Allanstraat fase 1

Aankondiging Start werkzaamheden fase 1 – Gereed (1)[9932]

Onderwerp: Start werkzaamheden J.J. Allanstraat fase 1

Geachte bewoners,

Wij willen u graag op de hoogte stellen dat wij gaan starten met de herinrichting van de J.J. Allanstraat. Wij voeren dit werk uit in opdracht van gemeente Zaanstad.

Eerder heeft u al een algemene brief gehad van de start van het totale project. Door leveringsproblemen bij de steenfabrieken is de start bij de Weelbrug uitgesteld. De levering van materialen komt voorzichtig weer op gang, waardoor we kunnen starten.

Werkzaamheden

De werkzaamheden omvatten, in het kort, het verwijderen van de bestaande bestrating tot de erfgrens, het aanbrengen van nieuwe kolken en het aanbrengen van nieuwe bestrating.We hebben inmiddels diverse werkzaamheden opgestart, waaronder de rioolreparaties en het inrichten van tijdelijke parkeerplaatsen.

Planning

Op 6 mei starten wij met fase 1 van het project en wordt de Allanstraat afgesloten. Fase 1 start bij de Weelbrug en eindigt ter hoogte van de J.J. Allanstraat 275. We verwachten fase 1 na 11 weken af te ronden. Per week pakken wij ca. 100 meter rijbaan aan.

Werkwijze, doordeweeks is er hinder, in het weekend is er doorgang

Wij verdelen de werkzaamheden per fase in drie verschillende werkvakken die zich als een treintje voortbewegen binnen de fase. In de BouwApp voegen wij een bijlage toe, waarop is te zien wanneer wij verwachten bij u voor de deur te zijn. In deze bijlage is ook te zien, waar u uw vuilcontainer kunt aanbieden en wat onze werkwijze is.

Met deze werkwijze kunnen wij constant doorgang garanderen voor fiets- en voetgangers. Voor autoverkeer is tijdens de werkzaamheden geen doorgang mogelijk en dient de omleidingsroute te worden gevolgd. Wel is bestemmingsverkeer mogelijk tot aan het vervangen van de rijbaan.

In het weekeinde geven we de rijbaan vrij en kan ook het autoverkeer passeren. Zo willen wij de overlast voor aanwonenden tot een minimum beperken.Aan- en afvoer materiaal en materieel

Voor de uitvoering van het project wordt zowel materiaal als materieel aan- en afgevoerd. Hiervoor maken we gebruik van het Zuideinde en de J.J, Allanstraat, die wordt bereikt vanuit het zuiden (Overtoom). Hiervoor zijn geen afzettingen of afsluitingen nodig.

Afzetting parkeerplaatsen

Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren is het nodig om de auto’s tijdelijk op een andere plek te parkeren. Wij geven dit aan met parkeerverbod borden en we hebben een tijdelijke parkeerplaats ingericht waar u kunt parkeren (P1). Deze bevindt zich achter de J.J. Allanstraat 290.

Mochten er redenen zijn waardoor het voor u niet mogelijk is, dan willen wij u vragen contact op te nemen met onze uitvoerder, de heer Gerrit Beentjes. Dat kan telefonisch tijdens kantoor uren op 06- 51477761. Dan bedenken we graag met u een oplossing op maat.

“Westzaan wordt steeds mooier”

Gebr. Beentjes is zeer trots deze herinrichting te mogen uitvoeren in het mooie Westzaan. Wij hebben met onze werkwijze rekening gehouden met de beperkte toegankelijkheid die er reeds is op de J.J. Allanstraat. We ontkomen er niet aan dat er hinder optreedt bij u voor de deur, maar zullen deze werkzaamheden uitvoeren met de hoogste precisie en maximale bereikbaarheid. In ruil voor deze overlast beloven wij u een prachtig product af te leveren.

Als u vragen of opmerkingen heeft over de uitvoering, dan kunt u contact opnemen met onze projectleider Frans Beentjes, tel 0251-313133 of per mail via westzaan@beentjesgww.nl).

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als u vragen heeft, dan horen wij dat graag.

Met vriendelijke groet, GEBR. BEENTJES GWW BV

Weergaven: 12